Članak

ODLUKE

Dok pričaju o 'rekordnom Budžetu': Nikšićeva Vlada Federaciju zadužuje za 430 miliona KM!

(Patria) - Federacija BiH zadužuje se za skoro pola milijarde maraka. Naime, Vlada Federacije BiH donijela je krajem februara pet odluka o zaduženju za ukupno 430 miliona KM. Upravo to zaduženje se poklapa sa “povećanjem” Budžeta Federacije BiH kojim su se hvalili čelnici vladajuće koalicije koju čine stranke Trojke i HNS-a (Hrvatskog narodnog sabora), piše Istraga.ba

“Radi se o najvećem budžetu u historiji”, pohvalio se 25. januara federalni premijer Nermin Nikšić nakon što je Parlament Federacije BiH usvojio Budžet u iznosu od 7,4 milijarde KM.

Samo mjesec kasnije, Vlada FBiH će, zbog “historijskog” Budžeta donijeti odluku o novom zaduženju i to u iznosu od 430 miliona KM.

“Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 27.02.2024. godine, donosi Odluku o zaduženju Federacije BiH putem emisije obveznica (3Y) Federacije BiH. Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, u nominalnom iznosu do 70.000.000 KM (slovima: sedamdeset miliona KM)”, navedeno je u jednoj od ukupno pet odluka o zaduženju Federacije BiH.Rok dospijeća duga je tri godine. Dakle, zaduženje od 70 miliona KM Federacija će vraćati početkom 2027. godine, odnosno nakon premijerskog mandata Nermina Nikšića.

“Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, u nominalnom iznosu do 170.000.000 KM (slovima: stotinusedamdesetmiliona KM)”, navedeno je u drugoj odluci Vlade FBiH donesenoj 27. februara.Rok dospijeća ovog duga je 91 dan od dana zaduženja koje je će, još uvijek neutvrđenog datuma, biti obavljeno putem Sarajevske berze.

“Odobrava se“, piše u trećoj Odluci, “zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, u nominalnom iznosu do 100.000.000 KM (slovima: stotinumiliona KM).Ovo zaduženje u iznosu od 100 miliona KM dolazi na naplatu za šest mjeseci, računajući od dana prodaje trezorskih zapisa.

Četvrtom Odlukom, donesenom 27. februara, “odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, u nominalnom iznosu do 60.000.000 KM (slovima: šezdesetmiliona KM)”.


Rok dospijeća ovog duga je 273 dana od dana zaduženja.

I, na kraju, Vlada FBiH “odobrava zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, u nominalnom iznosu do 30.000.000 KM (slovima: tridesetmiliona KM).Rok dospijeća ovog duga je godina.

Dakle, Vlada Federacije BIH koja se hvalila “rekordnim Budžetom”, u prva tri mjeseca ove godine zadužila je Federaciju za skoro pola milijarde KM.

#dug #NerminNikšić #PremijerNerminNikšić #VladaFederacije #zaduživanje #BiH