Članak

RATNI ZLOČIN

SIMOVIĆ DOMISLIO Komandanti koji su naredili granatiranje po civilima sa Čemerna bi da svjedoče video-linkom iz Beograda!

Prije pet godina ja sam uputio dopis Simoviću u predmetu Čemerno gdje sam pitao šta je sa istragom u odnosu na lica koja su bila na Čemernu kao pripadnici tadašnje srpske vojske

Piše: A. Čorbo-Zećo

Na ročištu u slučaju „Čemerno“ koje se održalo na Sudu BiH tužilac Vladimir Simović čitao je izjave dva preminula svjedoka, a nakon čega je uslijedila i rasprava o budućem dokaznom postupku.

Naime, na posljednjem ročištu tužilac Simović je kazao da želi putem video linka saslušati Velibora Blagojevića i Momira Šikuljaka, no danas o tome nije ništa rekao, pa je odbrana reagirala.

Ifet Feraget, advokat Enesa Duraka zatražio je da Tužilaštvo dostavi kompletnu prepisku sa Ministarstvom pravde BiH, jer su tražili međunarodnu pomoć Srbije da se video linkom saslušavaju Blagojević i Šikuljak.

„Prije pet godina ja sam uputio dopis Simoviću u predmetu Čemerno gdje sam pitao šta je sa istragom u odnosu na lica koja su bila na Čemernu kao pripadnici tadašnje srpske vojske. On je rekao da se vodi istraga. Obzirom da se za svjedoke predlažu komandant pješadije Šikuljak, i komandant artiljerije Blagojević protiv kojih se vodi istraga, a danas ih tužilac predlaže kao svjedoke, mi insistiramo da se oni saslušaju ovdje u sudnici, dakle neposredno“, kazao je Feraget.

Nakon toga je predsjedavajuća vijeća Minka Kreho naredila tužiocu da dostavi kompletnu dokumentaciju i obrazloženje zbog čega traže video link te je upitala i šta se čekalo svih ovih godina, jer su za svjedočenje putem video linka neophodni mjeseci za organizaciju.

Ključno pitanje ovdje je mogu li ova lica biti saslušana kao svjedoci, a prethodno su trebali biti procesuirana za neselektivno granatiranje civila Breze, Vareša, Visokog, Kaknja i rubnih dijelova Sarajeva.

Do sada je nesumnjivo utvrđeno, a što je ranije potvrdio i svjedok Tužilaštva Neđo Marinković „da nije bilo artiljerije na Čemernu, ne bi bilo ni napada“, potvrđujući tako da je na Čemernu napadnut vojni cilj a ne civili u selu.

Iako mahom svjedoci ne znaju ko je i kad dovezao haubice većina ih je potvrdila da su one“ tukle“ te da iz haubica ispaljeno više stotina granata. Također, prema relevantnim dokazima i do sada potvrđenim činjenicama po izjavama svjedoka na suđenju od 30 stradalih na Čemernu 27 su bili pripadnici VRs.

I kao što u slučaju Dobrovoljačka svjedoče oficiri koji su okupirali i imali namjeru zauzeti Sarajevo sada svjedoče protiv optuženih u ovom slučaju, tako i u slučaju Čemerno zapovjednici vojske koja je neselektivno granatirala civile svjedoče protiv pripadnika Armije RBiH koji su ovoj akciji imali samo jedan cilj – uništavanje haubica čime su zaštitili civile Breze, Vareša, Ilijaša, Kaknja.

Inače, Tužilaštvo BiH tereti bivše pripadnike Teritorijalne odbrane (TO) te aktivnog i rezervnog sastava policije – Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju te Hamdiju Spahića i Nehrua Ganića – da su u junu 1992. godine sudjelovali u udruženom zločinačkom poduhvatu u selu Čemerno.

#Čemerno #EnesDurak #IfetFeraget #MinkaKreho #MomirŠikuljak #RatniZločini #VeliborBlagojević #VladimirSimović #AminaČorboZećo #izdvojeno #BiH