Članak

PROJEKTI

Za rekonstrukciju i opremanje odgojno-obrazovnih ustanova KS u posljednje tri godine uloženo 15 miliona KM

Za rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju objekata osnovnih i srednjih škola i vrtića, te za investiciono održavanje i opremu u tom periodu resorno ministarstvo je izdvojilo oko 15 miliona KM.

Rekonstrukcija odgojno - obrazovnih ustanova

(Patria) - Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je u posljednje tri godine realiziralo mnoge projekte rekonstrukcije i opremanja odgojno-obrazovnih ustanova.

Za rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju objekata osnovnih i srednjih škola i vrtića, te za investiciono održavanje i opremu u tom periodu resorno ministarstvo je izdvojilo oko 15 miliona KM.

“Obnavljali smo i gradili škole i vrtiće. Gradili smo kabinete za fiziku, hemiju i biologiju, obnavljali kuhinje. Radovi na mnogim školama su obuhvatali radove koji uključuju: termoizolaciju fasade objekta, djelimičnu zamjenu otvora uključujući uklanjanje staklenih prizmi i ugradnju novih PVC otvora na fiskulturnoj sali i mokrim čvorovima, zamjenu ulaznih portala, isporuku i montaže kondenzacionog gasnog kotla, ugradnju automatske regulacije i novog plamenika uz rekonstrukciju gasnih mjerača protoka s pratećim radovima na mašinskim instalacijama u prostoru kotlovnice, ugradnju termostatskih ventila na postojećim radijatorima... Radovima je, između ostalog, obuhvaćeno i poboljšanje rasvjete ugradnjom novih LED sijalica i rasvjetnih tijela, kao i zamjena podova, prozora, krovova, rasvjete u salama. Nabavljena je i oprema za kabinete, te ulaze u škole”, naveli su iz Ministarstva.

U okviru mnogobrojnih aktivnosti usmjerenih za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa, upošljavani su nedostajući kadrovi, prije svega psiholozi i socijalni radnici u školama, povećan je broj mobilnih stručnih timova za inkluziju, te su nabavljeni novi računari.

Podrška na terenu u implementaciji reforme obrazovanja, osigurani udžbenici za učenike od 5. do 9. razreda, kabineti za predmete egzaktnih nauka, podrška nadarenim učenicima i nagrade za nastavnike-mentore nadarenih učenika, primjena HACCP sistema u kuhinjama produženog boravka, još neki su od realiziranih projekata u navedenom periodu.

“I u narednom periodu nastavit ćemo sa realizacijom projekata investicionog održavanja, sanacije i rekonstrukcije vrtića škola. Zahvaljujemo direktoricama i direktorima i njihovim saradnicima, kao i tehničkom osoblju, što neumorno rade da djeci napravimo najbolje uslove za učenje i rast”, poručili su iz Ministarstva.

#BiH #Rekonstrukcija #Opremanje #OsnovneŠkole #SrednjeŠkole #Vrtići #InvesticionoOdržavanje #Termoizolacija #LEDsijalice #NabavkaRačunara #PodrškaNaTerenu #KantonSarajevo