Članak

U SKLADU SA EU DIREKTIVAMA

Vijeće ministara BiH usvojilo odluku o kvalitetu naftnih derivata

Foto: Arhiv

(Patria) - Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva kojom se uređuje tržište naftnih derivata u BiH i preuzimaju odgovarajuće EU direktive u ovoj oblasti.

Poboljšanje kvaliteta benzinskih i dizel goriva i smanjenje količine sumpora u određenim tečnim gorivima pozitivno će utjecati na kvalitet vazduha i zdravlje ljudi, te doprinijeti ispunjavanju obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Odluka, koja je usvojena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i uz korekcije na sjednici, važna je i za pristup BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u kontekstu završetka posljednjih bilateralnih pregovora u procesu pristupanja.

#BiH #Vijećeministara #naftniderivati