Članak

SARAJEVO

Svjetski dan djeteta: Moramo biti sigurni i zaštićeni u svakoj situaciji!

(Patria) - UNICEF BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vijeće za djecu BiH bili su domaćini i organizatori konferencije održane u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, povodom Svjetskog dana djeteta Temu konferencije "Pravo na život bez nasilja" delegirala su djeca, koja su predstavila stanje, ključne probleme i česte oblike nasilja sa kojima se suočavaju u svojim zajednicama, domovima i drugim sredinama.“Svoj djeci želim sreću, blagostanje i lijep život u BiH. Želim da upućujete prvo svoje roditelje, pa onda i nas političare, šta trebamo raditi i kako u svojim ministarstvima praviti smjernice za dobrobit djece. Želim da danas čujemo vas, da nam kažete svoje iskrene prijedloge jer vi djeca ne pričate sa skrivenom namjerom.“, poručio je na Konferenciji Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Nakon izlaganja djece, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti; Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda PSBiH, Dragan Mioković, predstavnik Predstavničkog doma PFBiH, Milica Ijačić, predsjednica Odbora za djecu Skupštine RS, Milijana Simić, predsjedavajuća
Skupštine Brčko distrikta Odbor za ljudska prava, Joško Mandić, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Prof.dr. Jasna Duraković, ministrica obrazovanja FBiH, Saša Petrović, stručnjak za cyber kriminal i nasilje FUP, Gordana Rajić, ombudsmen za djecu Republike Srpske i Mirsada Poturković, Centar za socijalni rad Sarajevo Kanton; kroz razgovor u panelima, osvrnuli su se na probleme i razgovarali o ključnim sistemskim nedostacima i predloženim rješenjima.

Dr. Ingrid Macdonald, Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini, pohvalila je organizatore što su okupili predstavnike različitih nivoa vlasti da učestvuju u diskursu o tome kako zajednički možemo stvoriti sigurnije okruženje za djecu.

“Dok krećemo na ovo putovanje introspekcije i akcije, imajmo na umu dubok uticaj koje naše odluke mogu imati na živote djece koju želimo zaštititi. Zajedno možemo doprinijeti budućnosti u kojoj svako dijete u Bosni i Hercegovini uživa u osnovnom pravu na život bez nasilja”, rekla je dr. Macdonald.

Aleksandra Vuković, Zamjenica predsjednice Vijeća za djecu u BiH podsjetila je sve na
značaj, ulogu i zaštitu dječijih prava i sloboda:

„Posebno bih skrenula pažnju na sprječavanje nasilja, unaprjeđenje mentalnog zdravlja i
prevencije negativnih pojava, uz poziv za veće angažovanje i parlamentarnih i izvršnih
organa vlasti, struke i nauke za donošenje kvalitetnih, pravičnih i u praksi provodivih zakona, mjera i aktivnosti. Pravo na život bez nasilja jedno je od osnovnih prava djece.”
Veronika Vashchenko, v.d. Predstavnica UNICEF-a Bosne i Hercegovine, istakla je
neophodnost prikupljanja podataka u zajedničkoj borbi protiv nasilja.

„Sistematska ulaganja u generisanje podataka su od ključnog značaja, jer dobivamo dokaze za ispunjavanje obaveza, kao i za razvoj inovativnih programa, politika i zakona i ocjenjivanje njihove djelotvornosti. Buduća istraživanja ne bi trebalo samo da dokumentuju rasprostranjenost nasilja, već i da definišu uzroke i procijene kvalitet intervencija usmjerenih na prevenciju i odgovor. Informacije o podacima trebaju biti dostupne u pristupačnim formatima zbog povećanja svjesnosti o problemu i unapređenja političke volje potrebne za implementaciju efikasnih strategija na svim nivoima društva“, rekla je Vaščenko.

Konferencija je završena pozivom za uspostavljanje jedinstvene telefonske linije za pomoć djeci žrtvama nasilja, koja će biti dio sistema, finansijski održiva i dostupna 24 sata dnevno, pozivom za sistematsko prikupljanje podataka o djeci i nasilju, pozivom za donošenje i primjenu Zakona o zabrani fizičkog nasilja nad djecom u svim sredinama, uključujući praćenje i definisanje krivične odgovornosti odraslih u slučajevima sklapanja dječijih brakova.

Djeca su pozvala izvršnu vlast na kontinuirano izvještavanje zakonodavca o svim oblicima nasilja nad djecom, planiranim i provedenim aktivnostima u cilju prevencije nasilja između i nad djecom, te kontinuirano unapređenje sistema dječije zaštite u slučajevima nasilja kroz bolju koordinaciju nadležnih sektora.

Na kraju, djeca su pozvala na aktivno uključivanje djece u procese donošenja odluka,
pozivajući sve predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u BiH da budu
inicijatori, aktivni partneri i podrška u pripremi i realizaciji sjednica na temu prava djeteta, obaveza koje proizlaze iz Konvencije UN o pravima djeteta i stvaranje uslova za život oslobođen nasilja.

„Pružila nam se rijetka prilika da razgovaramo sa onima koji će glasati o zakonima koji utiču na život djece. Sigurna sam da će i parlamentarci imati koristi od ovakvog pristupa.

Moramo se osjećati sigurno u školama. Moramo biti sigurni kod kuće. Moramo biti sigurni na internetu. Moramo biti sigurni i zaštićeni u svakoj situaciji. Na parlamentarcima i
predstavnicima izvršne vlasti je da nas saslušaju, uvaže naša mišljenja i implementiraju naše preporuke kroz zakone i praksu“, zaključila je 13-godišnja Sofija Kostić iz Banjaluke.

#BiH #Sarajevo #SvjetskiDanDjeteta #UNICEF