Članak

VANREDNA TELEFONSKA SJEDNICA

Vijeće ministara prolongiralo odluku o ulasku u BiH državljanima Palestine koji su srodnici bh. državljana

(Patria) - Cijeli dan trajala je neizvjesnot oko održavanja vanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH, no ona je održana, ali je prolongirano odlučivanje o Prijedlogu odluke o odobravanju ulaska u Bosnu i Hercegovinu pod posebnim uvjetima državljanima Palestine koji su srodnici državljana Bosne i Hercegovine.

Kako saznaje Istraga, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac protivi se, za sada, usvajanju ove odluke. I

Iako je glasanje bilo otvoreno do 18 sati, sada je krajnji termin 20.30 sati.

Podsjećamo, prvo je predsjedavajuća Borjana Krišto oduglovačila cijeli dan s odlukom, potom se oglasio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković porukom da rade na procesu evakuacije bh. državljana, pa je ministar sigurnosti Nenad Nešić poručio da će sjednica biti održana u večernjim satima. No, očito da ćemo na odluku o Prijedlogu Ministarstva sigurnosti očito još sačekati.

Ukoliko Košarac bude protiv odluka neće biti donesena.

#DržavljaniPalestine #EvakuacijaBhDržavljana #GlasanjeDo18Sati #KrajnjiTermin2030 #OdlukaOMinistarstvaSigurnosti #OdržavanjeVanredneSjednice #SjednicaUVečernjimSatima #StašaKošarac #StašaKošaracProtiviSe #Vijeceministara #BiH