Članak

KANTONALNI ZASTUPNIK

Bandić: Nova Vlada i stare šarene laže

Kanton Sarajevo, danas više nego ikada, treba snažan patriotski blok kao protutežu dilentatskom javašluku. To više nije pitanje samih vrijednosti ili političkih ideja već bukvalno pitanje naše budućnosti.

Za NAP piše: Muamer Bandić

Kanton Sarajevo danas je dobio novu Vladu. Vodit će je stari/novi premijer Nihad Uk. Tom Vladom upravljat će interesni blok, formiran političkom korupcijom i prodajom javnih institucija za uhljebljavanje rodbine i prijatelja novih aktera parlamentarne većine.

Kao i svaku do sada, i ovu će pratiti optimistične izjave u najavi sa "trebalo bi" i "mi hoćemo" ili "želimo", sa puno lijepih riječi, ali bez ikakvog konkretnog sadržaja i struktuiranog hodograma konkretnih akcija.

Budući da smo bili dio prethodne Vlade, iz iskustva znam da ono što Trojka govori i ono što Trojka radi ni u putu se nisu sreli. Ono što smo mi barem pokušali jeste da rad institucija vratimo u zakonske okvire i procedure, te smo zbog toga i bili smetnja ostvarenju mnogih ličnih ambicija i prepreka hranjenju mnogih gladnih očiju.

Danas smo dobili Vladu koja više neće imati tih prepreka, a vjerujem niti obzira prema zakonima ili procedurama u namirivanju ličnih interesa. Trojka u praksi potpuno obesmišljava model predstavničke demokratije, bazirane na poštivanju zakona i transparentnosti prilikom ostvarenja javnog interesa građana, te čitav politički sistem podvodi ostvarenju interesa uske grupe stranačkih moćnika. Svi politički procesi koje su do sada vodili ili su propali ili nisu ispunili očekivanja.

Pri tome su interesi javnosti i interesi građana u potpunosti zanemareni, zaboravljeni jer je sam proces usmjeren isključivo na jačanje pozicije političkih stranaka koje uhljebljavanjem jačaju stranačku infrastrukturu i vraćaju dugove istaknutim članovima.

Zbog toga sve institucije sistema pokazuju nemoć u rješavanju svakodnevnih problema građana jer nisu ni dizajnirane da se time bave. Ovakva politika ne razvija institucije da prate društvenu dinamiku i rješavaju probleme sa kojima se suočavaju građani Sarajeva.

A tih problema je mnogo, od saobraćajne i druge infrastrukture potrebne glavnom gradu države, preko obrazovanja, pa do čistoće, odvoza i deponovanja otpada. U konačnici na sceni imamo nastavak prodavanja šupljih priča i prevaru građana od strane prehrabrih, prepoštenih i prečasnih rušitelja Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i potpunog eutanaziranja vladavine zakona.

Pored lijepih riječi i priča, građani ne trebaju očekivati ništa novo niti spektakularno, a oni koji dođu poslije zateći će haos i fušeraj kakav iza sebe ostave kvazimajstori bez ikakvog zanata.

Kanton Sarajevo, danas više nego ikada, treba snažan patriotski blok kao protutežu dilentatskom javašluku. To više nije pitanje samih vrijednosti ili političkih ideja već bukvalno pitanje naše budućnosti.

#MuamerBandić #SkupštinaKS #VladaKS #BiH