Članak

KRUG 99

Kico:Hibridno djelovanje je bombardovanje izmišljenim činjenicama i nuđenjem rješenja koja niko u stvarnosti ne može dokazat!

(Patria) - Profesor Ahmed Kico je na današnjoj sesiji Kruga 99 na kojoj je tema 'Suprotstavljanje hibridnom djelovanju protiv države Bosne i Hercegovine' objasnio zašto misli da se protiv Bosne i Hercegovine dugo vodi hibridni rat te je istakao ono što smatra ciljevima ovog rata.

Prema njegovim riječima, hibridno ratovanje je aktuelno u posljednjih 15-ak godina u Evropi i svijetu i utoliko je važno zbog toga što se u sferi komunikacija i promišljanja radi na tome da napadnuta strana počinje razmišljati na način koji odgovara napadaču.

"To je strategija koja kombinuje kinetičke i nekinetičke snage, vojne i nevojne metode kojima se podriva ustavni poredak. Tako se može reći da je Bosna i Hercegovina od Dejtonskog mirovnog sporazuma meta hibridnog djelovanja, i sa istoka i sa zapada", dodaje.

Kico je konstatovao da je to posebno intenzivirano u posljednjih 10 ili 12 godina kada Srbija i Hrvatska u svoj fokus ponovo stavljaju Bosnu i Hercegovinu. Tvrdi da Rusija stoji iza hibridnog rata protiv Bosne i Hercegovine.

"Zadnjih 15-ak godina sve ključne institucije Bosne i Hercegovine su napadane i još uvijek su pod napadom. To se odnosi na pravosuđe, identitet, jezik. Jedna od ključnih meta su mete i praksa koje zagovaraju bosanski franjevci. Sve što ima bosanski karakter je meta hibridnih operacija koje se prvenstveno dešavaju po nalogu Ruske Federacije, a izvode ih strukture iz Srbije i RS-a", naglasio je.

Kako je kazao, od agresije Rusije na Ukrajinu desio se žešći udar na Bosnu i Hercegovinu.

"Sjećate se kada se nakon početka te agresije zaista vrlo ozbiljno promišljalo da se u cilju odvraćanja svjetske pažnje (sa rata u Ukrajini) proizvede kriza na Zapadnom Balkanu. To se dešava po nalogu Rusije", dodaje.

Konstatovao je da Bosna i Hercegovina unatoč svemu ima snagu da preduzme mjere na prepoznavanju tih napada. Kao primjer hibridnog ratovanja naveo je pitanje izmjena Izbornog zakona.

"Vidite da se pod mantrom izmjena Izbornog zakona nastoji kod stanovništva proizvesti osjećaj ugroženosti i da se se isključivo po mjeri HDZ-a treba napraviti Izborni zakona. Hibridno djelovanje je bombardovanje izmišljenim činjenicama i nuđenjem rješenja koja niko u stvarnosti ne može dokazati", mišljenja je kico.

Za borbu protiv hibridnog djelovanja predložio je formiranje posebnog odjela pri Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA) koji će se baviti ovim pitanjem te jačanje sigurnosnih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

"Kako bi se Bosna i Hercegovina i njene institucije političkog i sigurnosnog sistema
mogle suprotstaviti hibridnom ratu, potrebno odmah u okviru Obavještajno-
sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine formirati Odjel za suprotstavljanje
hibridnim operacijama po uzoru na EU. U tom Odjelu bili bi profesionalni analitičari i
stručnjaci iz OSA BiH, ljudi iz akademske zajednice koji se bave sigurnošću, pprofesionalci iz SIPA-e, Granične policije i drugih agencija za provedbu zakona.

Odjel bi kontinuirano analizirao hibridne prijetnje koje dolaze iz susjednih i drugih
zemalja, prijetnje koje se pojavljuju unutar države Bosne i Hercegovine. Na temelju
profesionalnih i stručnih analiza sačinjavale bi se analitičke informacije i procjene koje bi se dostavljale Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, nadležnim ministarstvima i agencijama za provedbu zakona, kako bi se blagovremeno preduzimale adekvatne mjere i radnje na suzbijanju i otklanjanju hibridnih i drugih prijetnji po državu Bosnu i Hecegovinu", kazao je Kico.

#AhmedKico #Krug99 #BiH