Članak

PREKRŠENA PRAVA

Kreho, Kočo i Beglerović traže zaštitu Advokatske komore, slijedi i disciplinska prijava protiv sutkinje Zahiragić!

Piše: A. Čorbo-Zećo

Advokati Senad Kreho, Damir Kočo i Damir Beglerović podnijeli su zahtjev Advokatskoj komori za pružanje zaštite, te poduzimanje radnji za zaštitu prava na obavljanje advokatske djelatnosti i prava na odbranu u skladu sa Temeljnim načelima UN o ulozi advokata iz 1990. godine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Advokat Alen Nakić za Patriju je potvrdio i da će podnijeti disciplinsku prijavu protiv postupajuće sutkinje Adise Zahiragić.

„Dakako da kao njihov punomoćnik, neću čekati da isključivo Komora zaštiti prava mojih mandanata, nego ću svakako u skladu sa pozitivnopravnim propisima pokrenuti postupke za zaštitu njihovih prava, te procesuiranje sudije Zahiragić Adise, kako pred Uredom disciplinskog tužioca VSTV BiH, tako i pred nadležnim Tužilaštvom, a sve imajući u vidu da se u njenim radnjama stiču i obilježja krivičnog djela iz člana 357. KZ FBiH“, istakao je Nakić.

Podsjećamo, Krehi i Koči sutkinja Kantonalnog suda u Saraevu nije dozvolila da zastupaju osumnjičene za ubistvo Šveđanina Harisa Osterdala.

Na sjednici je trebao biti razmatran prijedlog Tužilaštva KS da se trojici osumnjičenih Oliveru Herbertu Peteru, Abdelu Majidu el-Oveitaju i Konardu Tilusu odredi jednomjesečni pritvor.Sutkinja je ranije isključila javnost sa sjednice.

U zahtjevu upućenom Advokatskoj komori navodi se da je Sud izabranim braniocu Krehi Senadu i Kočo Damiru, postupajuća sudija Zahiragić Adisa kršila prava advokata na obavljanje advokatske djelatnosti, na krajnje grub i neprofesionalan način. Također, ističe se da je sutkinja povrijedila i prava osumnjičenih.

„O kakvoj bahatosti i neprofesionalnom postupanju se in concreto radilo zorno svjedoči činjenica da je predmetnu nezakonitost pratio i pokušaj postupajuće sudije Zahiragić da naredbom sudskoj policiji prinudno advokate Kreho Senada i Kočo Damira, odstrani iz sudnice, a čemu su se isti braneći dignitet profesije unatoč nezakonitom postupanju sudije usprotivili, te spriječili dalje poduzimanje nezakonitih radnji u tom smislu“, navodi se.

U vezi s predmetnim događajem traži se sazivanje hitne vanredne sjednica upravnog odbora, te da se advokat Nakić i advokati Kreho. Kočo i Beglerović pozovu na istu, kako bi dodatno obrazložili činjenice i argumentaciju navedenu u zahtjevu, te dostavili dodatne dokaze s tim u vezi.#AdisaZahiragić #AlenNakić #DamirBeglerović #DamirKočo #KantonalniSudSarajevo #SenadKreho #izdvojeno #BiH