Članak

ZASTUPNIK STRANKE ZA BiH

Bandić o izmjenama Poslovnika Skupštine KS: U toku je sjevernokorejizacija Kantona Sarajevo

Piše: Muamer Bandić, šef Kluba zastupnika Stranke za BiH u Skupštini KS

Kada čovjek dođe u neke godine misli da ga više ništa ne može iznenaditi i začuditi jer misli da se svakakvih budalaština i gluposti naslušao i nagledao. Ipak se uspije opet iznenaditi, pa iskoči pa čovjek stane, pa se zapita je l' ovaj svijet normalan i postoji li išta na ovom dunjaluku, a posebno u našoj politici da je iole normalno? E baš takva je situacija u Komisiji za izmjene Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo gdje naši najpošteniji, najpametniji i najtransparentniji Europejci i intelektualci predlažu izmjene Poslovnika kao da smo u Pjongjangu, a ne u glavnom gradu države čiji je cilj da postane dio Evropske unije.

Sam Poslovnik je formulisan tako da definira procedure rada Skupštine, osigurava slobodu govora i kontrolne mehanizme zastupnicima nad izvršnom vlasti. Već imamo problem gdje se opoziciji onemogućava bilo kakav uvid u neke poslove Vlade KS „od interesa za građane“, poput rekonstrukcije i izgradnje tramvajske pruge, te finansijskog izvještaja vezanog za EXPO 2020, za koji samo znamo da je građane koštao mnogo novca, ali niko ne zna kako i zašto? Pretpostavit ćemo da je „poseban interes za građane“ bilo poziranje, slikanje i samopromocija čelnika stranaka „Trojke“ u Dubaiju na račun Kantona Sarajevo, ali interes građana nije da znaju ko je i kako ta sredstva trošio!? Valjda je ova briga europskih lidera za naše građane usmjerena da se građani ne nasekiraju i poštede problema sa visokim pritiskom.

Opozicija u Skupštini KS je u više navrata tražila navedeni Izvještaj, ali nikada nije dostavljen zastupnicima. Isti je slučaj i sa izgradnjom i rekonstrukcijom tramvajske pruge, gdje su pojedini dijelovi ugovora proglašeni tajnom, tako da niko, pa ni mi zastupnici u Skupštini KS, ne znamo koliko će nas sve zajedno ovaj poduhvat koštati.
Sada su se naši najpošteniji, najpametniji i najtransparentniji Europljani i intelektualci dosjetili kako da izbjegnu ova na stotine miliona KM teška pitanja jednim veoma prostim, proeuropskim rješenjem, Izmjenama Poslovnika Skupštine KS! A kako? Pa veoma jednostavno!

Naime, ove lažne demokrate, socijalisti i pravednici među nama žele u novi Poslovnik da uvedu represivne mjere prema zastupnicima i to tako, vjerovali ili ne, da na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine KS obezbjeđenje, zaštitari/policija primjenom fizičke sile odstranjuje zastupnike sa sjednica. Dakle, veoma jednostavan način da začepite usta svakome ko postavlja za vas, finansijski i politički, škakljiva pitanja.

Suštinski „Trojka“ kojoj su puna usta transparentnosti u radu, uvodi u Skupštinu KS represivne mjere koje imamo priliku vidjeti još samo na sjednicama Komunističke partije NR Kine gdje policija upada usred sjednice i odvodi čovjeka koji je pao u nemilost vladajuće diktature. Da li je ovo demokratija, kada se na ovakav represivan način ukida sloboda političkog djelovanja i govora direktno izabranim predstavnicima građana? Posebno treba uzeti u obzir pristrasnost organa koji odlučuje o primjeni jedne takve represivne mjere.Da li će postojati mogućnost da ista mjera bude izrečena i primijenjena i prema zastupniku koji je određuje? Mislim da nas ovakvim prijedlozima dovode u situaciju da će svi zastupnici koji ne misle kao što vlast želi biti obespravljene ikebane. Pitam se onda, šta sutra čeka naše građane kada će vlastodržci ovako tretirati zastupnike, koji trebaju da budu njihov kontrolni mehanizam?

Daljim prijedlozima izmjena Poslovnika žele da obesmisle i radna tijela Skupštine KS, kako bi lakše progurali materijale i projekte od posebnog interesa za sebe, pardon građane. Važećim Poslovnikom je propisano da se sjednice radnih tijela Skupštine održavaju najkasnije dva dana prije održavanja sjednica Skupštine i da stalna radna tijela imaju obavezu da razmatraju pitanja iz svoje nadležnosti i o tome podnesu izvještaj na skupštinskom zasjedanju. Radna tijela daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Skupštinu o pitanjima iz svog djelokruga. Zamislite šta je Trojka već jednom sličnom izmjenom Poslovnika iz 2022. godine uradila, ugradila je odredbu koja u potpunosti obesmišljava rad svih radnih tijela, a koja glasi:”Ukoliko bilo koje radno tijelo ne dostavi Skupštini mišljenje o pitanjima iz svog djelokruga do zasjedanja Skupštine, smatra se da je mišljenje o predmetnom materijalu pozitivno.”

Šta sve ovo znači u praksi za rad Skupštine KS?

Obrazuju se radna tijela radi unapređenja efikasnosti i efektivnosti ukupnog skupštinskog rada, a onda vladajuća većina kad žuri ili kad jednostavno odluči da ne održi sjednicu radnog tijela ima unaprijed dobijeno pozitivno mišljenje. U konačnici ova odredba prejudicira pozitivno mišljenje i ne postoji mogućnost za dobijanjem drugačijeg mišljenja. Vladajuća većina kontroliše svako od postojećih radnih tijela - ima većinu, i na taj način osigurava željeno mišljenje, a ukoliko im bude mučno dolaziti i održavati sjednice, onda će pozitivno mišljenje izdejstvovati neodržavanjem sjednice radnog tijela, odnosno da se izbjegne komisijsko odlučivanje.

Ono što dodatno žele jeste da se prvo ukine ova odrednica održavanja radnih tijela „najkasnije dva dana prije održavanja sjednica Skupštine“, čime se oduzima zastupnicima vrijeme potrebno za kvalitetnu pripremu za sjednicu i srozava kvalitet budućih diskusija, a oduzimaju i druga poslovnička prava.

Kada uz sve navedeno trenutni vlastodršci ugrade novi institut - vanrednu sjednicu, ili prošire postojeću odredbu koja ima karakter hitnosti, otvara se prostor da materijal može biti isti dan uvršten na dnevni red sjednice Skupštine KS, gdje će naravno biti izglasan prostom većinom što je veoma jednostavan način da se izbjegne komisijsko očitovanje.

E to vam je dragi moji građani parlamentarna demokratija na trojkaški način gdje sve ima šmek sjevernokorejske, a ne evropske demokratije. Doslovno cjelokupan proces donošenja novog Poslovnika je u duhu skraćivanja procedura i onemogućavanja kvalitetnog, efikasnog rada i analize predloženih materijala. Baš sve je podređeno provođenju partikularnih interesa vladajuće većine, sklepane kupovinom ruku i fokusirane isključivo na hranjenje gladnih očiju uskog kruga povlaštene manjine i sve to daleko od očiju javnosti!

Postavlja se ozbiljno pitanje može li ovakvim represivnim mjerama, gušenjem političkog djelovanja i slobode govora u tijelima zakonodavne vlasti, a u konačnici gušenjem demokratije koju je narod ostvario na izborima, ovo društvo dosegnuti evropske standarde u procesima demokratskog odlučivanja?

Je li ova vlast sama sebi svrha, pa se bavi oduzimanjem i ograničavanjem ljudskih prava i temeljnih sloboda? Želi li ovo društvo vlast bez ograničenja? Vlast koja nas u svim porama društva dijeli na njihove i naše, koja nas ciljano kroz pravne norme čini nejednakim.

Vlast koja u pravne postavke utjelotvoruje nejednakost i partokratiju kao temeljne vrijednosti. Jesu li oni tvorci naše buduće sigurnosti?

#izmjene #ovlaštenja #Poslovnik #SkupštinaKS #BiH