Članak

PO ZAKONU

Obustavljen postupak protiv Milana Tegeltije zbog sukoba interesa jer je NSRs ozakonila situaciju u kojoj se nalazi

(Patria) - Komisija za odlučivanje o sukobu interesa RS obustavila je postupak protiv Milana Tegeltije, savjetnika predsjednika Republike srpske i prvog čovjeka uprave FK Borac, jer je Narodna skupština RS izmijenila zakon kojim je praktično ozakonila situaciju sukoba interesa u kojoj se do tada nalazio.

Ono što je potpuno apsurdno jeste da Komisija ne primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme kad je Transparency International u BiH podnio prijave protiv Tegeltije i pet drugih čelnika fudbalskih klubova iz Premier lige BiH.

Po tada važećim odredbama Zakona bilo je zabranjeno svakom funkcioneru da bude na čelu udruženja koje se finansira iz budžeta sa više od 100.000 KM, a Tegeltija istovremeno obavlja funkciju savjetnika i predsjednika kluba, koji je dobio preko 2 miliona maraka iz budžeta RS. Pravdajući se medijima, Tegeltija je iznio tumačenje da “nije u sukobu interesa” jer za rad u klubu ne prima platu, a ubrzo nakon toga NSRs je izmijenila samo jedan član tog zakona i od zabrane izuzela funkcionere koji za rad u udruženju ne primaju naknadu.

Ovaj zakon je usvojen krajem septembra ove godine, a nakon svega Komisija donosi zaključak kojim se obustavlja postupak protiv Tegeltije, te kao razlog navodi upravo izmjene zakona koje su tek u oktobru stupile na snagu.

“S obzirom na navedenu zakonsku odredbu prestali su razlozi za vođenje ovog postupka te se isti obustavlja”, stoji u odluci Komisije.

Pored toga što ova Komisija ne primjenjuje pozitivne pravne propise koji su važili u trenutku pokretanja postupka, ostaje upitno u kojoj proceduri je utvrđeno da prvi čovjek FK Borac za rad u klubu ne prima nikakvu naknadu, pa će TI BiH zbog svega uputiti žalbu.

Posebno je sporno što se zakoni u Republici srpskoj donose po mjeri pojedinaca, a TI BiH je već upozoravao da će se ovim zakonom legalizovati situacija u kojoj se nalazi Tegeltija, ali i brojni drugi funkcioneri koji istovremeno vode nevladine organizacije koje se finansiraju iz budžeta.

Cilj ovog zakona bio je da spriječi funkcionere da novac iz budžeta dijele sopstvenim udruženjima i privatnim preduzećima, pa se pojava sukoba interesa nikako nije smjela svoditi na primanje plate.

Ovakva odredba će omogućiti nesmetano izvlačenje javnog novca preko nevladinih organizacija povezanih sa vlastima, dok se istovremeno sva udruženja građana koja nisu pod kontrolom vlasti i imaju nezavisno finansiranje pokušavaju proglasiti “stranim agentima”.

#JavniNovac #MilanTegeltija #NSRs #BiH