Članak

VEĆINA VS MANDIĆ

Ima li rješenja za trakavicu u Općini Centar: Nema referenduma, ali ni sjednica OV

Trakavica na relaciji većine u Općinskom vijeću i načelnika općine Centar Srđana Mandića traje već peti mjesec. Općinsko vijeće na prijedlog Kluba Naroda i pravde izglasalo je opoziv Mandića krajem jula. Od tada je tri puta zakazan datum održavanja referenduma.

Načelnik Mandić koristio je sve pravne mehanizme da odgodi referendum, a najbolje se to vidjelo sa procedurom nabavke glasačkog materijala. Zbog te procedure je i pomjeren datum referenduma sa 17. septembra na 22. oktobar. No, Općinsko vijeće je ponovo održalo sjednicu 16. oktobra te utvrdilo novi datum održavanja referenduma 26. novembra. No, i ovaj put Mandić je čekao sa javnom nabavkom za glasačke listiće, pa je tek 31. oktobra raspisan javni poziv. Imajući u vidu rokove u kojim listići moraju biti otpremljeni u inostranstvo teško je očekivati da nabavka bude okončana do 10. novembra.

U isto vrijeme dva puta je propalo održavanje sjednica Općinskog vijeća. Na jednoj nije bilo kvoruma za usvajanje dnevnog reda zbog čega nije mogla biti ni održana, a u četvrtak nije bilo dovoljno vijećnika za održavanje sjednice. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika.

Nakon propale sjednice oglasila se Naša stranka.

“Grupa od 16 vijećnika predvođena NIP-om manipuliše radom Općinskog vijeća i onemogućava održavanje sjednica i usvajanje odluka značajnih za život građana Općine Centar. Pored ovoga, onemogućavaju i sprovođene zakonskih obaveza koje predviđa Zakon o budžetima u FBiH. Očito je da ovoj grupi ni zakoni ni građani nisu u fokusu, a da lični interesi i raspodjela budžetskih sredstava spram njihovih želja preuzimaju primat u njihovom djelovanju. Radi se o pokušaju blokiranja rada Općine, koji je motivisan činjenicom da nemaju podršku građana za željeni opoziv načelnika. Stojeći na vratima sale kako ne bi bilo dovoljnog broja ljudi u sali za održavanje sjednice vijećnici i vijećnice ove grupe pokazali su vrhunac neodgovornosti prema onima koji su ih birali. U ovakvoj situaciji nije bilo moguće ništa osim prolongirati sjednicu, u nadi da će razum prevladati.”

Vrlo brzo je im odgovorio NIP Centar navodeći da su vijećnici opravdali izostanaka, ali da je nedostajalo skoro pola Kluba Naše stranke.

„Među njima čak ni šef kluba Alen Girt. Po starom, ali providnom receptu, optužuju vijećnici Naše stranke i načelnik u opozivu da su svi krivi osim njih samih. Neka načelnik dostavi Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine, kako bi na pravno-formalnim i propisanim osnovama mogli razmatrati ono šta se planira sljedeće. Načelniče, zar tražimo
puno, zar je moguće da krijete i ne želite da dostavite izvještaj gdje i kako ste trošili pare građana u prvih šest mjeseci. Zašto?", pitaju vijećnici iz Kluba Naroda i pravde u OV Centar.

Dodaju kako je ovaj medijski napad kreiran kako bi se skrenula pažnja s dvosedmičnih opstrukcija načelnika, kada je dokumentaciju za javnu nabavku listića vješto stopirao i nije dozvolio službi da istu objavi odmah po primitku od Komisije.

"Koliko mu je stalo do građana, učinio je sve da se očigledno ne desi referendum i da građani daju svoj sud o njegovom radu. A koliko su mu bitne javne rasprave o budžetu dovoljan je primjer da na prošlogodišnjim raspravama nije skoro nikako učestvovao, a tamo i gdje se pojavio glumio je općinskog fotografa", naglašavaju iz NiP-a Centar.

#OpćinaCentar #SrđanMandić #vijećnici #BiH #NašaStranka