Članak

VEČER BANKARA

Najuspješnijim bankama uručena priznanja 'Zlatni BAM', ASA Banka nagrađena u tri kategorije

(Patria) - U prelijepom ambijentu sarajevske Vijećnice, održana je tradicionalna Večer bankara na kojoj je uspješnim bankama uručeno najznačajnije bosanskohercegovačko finansijsko priznanje - Zlatni BAM. Riječ je o nagradi koju već 21 godinu dodjeljuje finansijsko-poslovni magazin „Banke & Biznis u BiH“ a kriteriji za izbor su izvještaji nezavisnih revizora kao i ocjene stručnog žirija na osnovu aplikacija koje su za dio priznanja
podnijele poslovne banke.

Manifestacija, koju je ove godine sa magazinom „Banke & Biznis u BiH“ organiziralo i Udruženje banaka BiH, okupila je veliki broj predstavnika banaka, društveno-političkog života i istaknutih privrednika iz Bosne i Hercegovine.

U kategorijama koje se rangiraju na osnovu izvještaja nezavisnih revizora, čak tri priznanja Zlatni BAM za rezultate u 2022. godini osvojila je ASA Banka d.d. Sarajevo, a ispred drugih bila u kategorijama: Rast aktive (%) u 2022. godini, Rast depozita stanovništva u 2022(%) i Rast kredita u 2022. godini (%)

NLB Banka a.d. Banja Luka zadržala je prošlogodišnji primat u kategoriji ROE - prinos na dionički kapital (%), a prednjači i u kategoriji Efikasnost banke - CIR. Banka koja je i u 2022. godini zadržala lidersku poziciju u kategoriji Najveća aktiva je UniCredit Bank d.d. Mostar.

Raiffeisen BANK d.d. BiH Sarajevo tokom 2022. godine je bila korak ispred drugih u kategoriji ROA - procentualni prinos na aktivu. Kao i prošle godine, priznanje u kategoriji Iznos aktive banaka sa pretežno domaćim kapitalom osvojila je Nova banka AD Banja Luka. Na osnovu rezultata u kategoriji Usklađenost aktive i pasive "Zlatni BAM" osvojila je Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša, što je svakako pokazatelj kvaliteta rada i održivosti "malih" banaka.

Druga grupa priznanja "Zlatni BAM" uručena je u kategorijama za koje su banke podnosile tipske obrasce - aplikacije, a koje je vrednovala i ocjenjivala šestočlana Stručna komisija sačinjena od renomiranih bankara, priznatih univerzitetskih profesora i predstavnika magazina "Banke i Biznis u BiH".

U ovoj grupi priznanja vrednovani su rezultati ostvareni od septembra 2022. do septembra 2023. Za Ukupan ESG učinak priznanje je dodijeljeno NLB Banci d.d., Sarajevo, za Doprinos finansijskoj inkluziji i finansijskoj pismenosti „Zlatni BAM“ uručen je Sparkasse Bank d.d. BiH, dok je za Eko partnerstvo godine priznanje osvojila ProCredit Bank d.d. Sarajevo.

Inovativnost u bankarskom sektoru je oblast u kojoj je korak ispred drugih bila NLB Banka a.d. Banja Luka, dok je Zlatni BAM za Postignuti kvalitet u digitalizaciji bankarskih usluga osvojila Addiko Bank d.d. Sarajevo. U kategoriji Kvalitet usluga mobilnog bankarstva i ove godine Zlatni BAM uvjerljivo je osvojila UniCredit.

#ekonomija #bankarskisektor #nagrade #ASABanka