Članak

OČEKUJU SE NOVI KONKURSI

GP BiH do kraja godine nedostajat će 900 policajaca, zatraženo proširenje kapaciteta Agencije za školovanje kadrova

Piše: A. Vrabac

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru danas će započeti obuka kadeta Granične policije BiH nakon skoro tri godine od raspisanog konkursa iz novembra 2020. godine. Riječ je o kadetima u činu policajac i mlađi inspektor.

U odluci koju je potpisao direktor GP BiH Mirko Kuprešaković ne navodi se broj kadeta, a konkursom je traženo 150 (125 u činu policajac i 25 mlađih inspektora). Zbog problema koji su se pojavili na konkursu, sudskog postupka za visoku korupciju koji je pratio konkurs, dugotrajnog procesa žalbi, pa do ponovljenih testiranja jer se dio kandidata nije pojavio na testiranju, na školovanje je upućeno 125 kadeta.

I koliko god da je pohvalno što se konačno okončao konkurs, ovaj broj nije ni približno dovoljan za normalno funkcionisanje Granične policije BiH, a posebno kada je riječ o pravovremenom odgovoru na migrantsku krizu. Upravo zbog nedovoljnog broja policajaca, Graničnoj policiji BiH pomažu i pripadnici drugih policijskih agencija.

A stanje nije dobro. U ovom trenutku Graničnoj policiji nedostaje skoro 600 policijskih službenika. U martu ove godine zvanični podatak zaključno sa krajem 2022. godine iznosio je 519 policijskih službenika.

U delegatskoj inicijativi Kemala Ademovića koju će Dom naroda PS BiH razmatrati na sjednici 4. oktobra navodi se da će do kraja 2023. godine 300 policijskih službenika steći uvjete za penzionisanje. O tome je Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost upoznao direktor Kuprešaković na sjednici 21. avgusta.

Uz deficit kadra koji već imaju i odlaskom velikog broja policajaca u penziju, Granična policija BiH imat će značajne probleme u funkcionisanju i obavljanju redovnih zadataka.

Ademović u svojoj inicijativi od 24. avgusta koju Dom naroda tek treba da razmatra, traži da se prošire kapaciteti Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za minimalno 100 polaznika. Trenutni kapacitet je 150 polaznika.

Školovanje polaznika traje sedam mjeseci zbog čega je potrebno povećati kapacitet osposobljavanja kandidata kako bi se što veći broj policajaca mogao odškolovati.

Ademović je zatražio da u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative Vijeće ministara BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH pokrenu proceduru za proširenje kapaciteta Agencije.

S obzirom na ovaj deficit očekuje se da Vijeće ministara BiH vrlo brzo usvoji odluku i o dodatnom zapošljavanju policijskih službenika. No, ovog puta konkursna procedura morala bi trajati što kraće.

#BiH #deficitkadra #Graničnapolicija #kadeti #KemalAdemović #MirkoKuprešaković #Mostar #obuka #školovanje #Vijeceministara