Članak

VISOKA INFLACIJA

Vijeće ministara BiH usvojilo informaciju: Usporen trend ekonomskog rasta u 2023. godini

(Patria) - Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar-juni 2023. godine u Bosni i Hercegovini.

Statistički podaci za 2023. godinu ukazuju kako je trend ekonomskog rasta iz prethodne godine znatno usporen, što je posljedica rasta cijena roba i usluga, odnosno inflacije, te slabljenja gospodarske aktivnosti u međunarodnom ekonomskom okruženju. U prvom kvartalu 2023. godine u BiH je registriran realni ekonomski rast od 1,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ključni razlog usporavanja trenda ekonomskog rasta u 2023. godini je slabljenje privatne potrošnje.

Usporavanje gospodarske aktivnosti u zemlji (privatna potrošnja i investicije) i
slabljenje izvozne tražnje (usporavanje ekonomskog rasta u EU-u) rezultiralo je usporavanjem trenda rasta vanjskotrgovinske razmjene u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu 2023. godine, tako da je ona u realnom smislu uvećana za 2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prema podacima za maj ove godine, u BiH je bilo 855.600 zaposlenih osoba, što je 1,7 % više u odnosu na maj prošle godine. Istovremeno je bilo 345.000 nezaposlenih osoba, što je za 4,35 % manje u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Stopa nezaposlenosti u maju 2023. iznosila je 28,7 %.

Prosječna neto plaća u maju 2023. godine iznosila je 1.275 KM, uz nominalni rast od 15,3 % i realni rast od 8,2 % u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prosječna penzija u Bosni i Hercegovini u junu 2023. godine iznosila je 567 KM i u odnosu na juni 2022. godine nominalno je veća za 19,5 %.

Stopa rasta ukupnih poreznih prihoda u prvoj polovici 2023. godine iznosila je 11,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupno je prikupljeno oko 10,4 milijarde KM javnih prihoda, po osnovi izravnih i neizravnih poreza, socijalnih doprinosa, pristojbi, kazni i naknada.

U prvoj polovici 2023. godine registrirana je inflacija od 9,3 % u odnosu na prvu polovicu 2022. godine. Promatrano prema namjeni potrošnje, najznačajniji rast cijena je u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića te stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata.

#inflacija #zaustavljenrast #BiH