Članak

Izliječimo zdravstvo, borba protiv korupcije za bolju zaštitu pacijenata u BiH

Rezultati već vidljivi.

SARAJEVO, (Patria) - Kantonalna bolnica Zenica prva je zdravstvena ustanova u BiH koja je prihvatila i implementirala inovativni softver/program za automatsko kreiranje i javno objavljivanje liste čekanja pacijenata. Pacijenti ove bolnice ali i građani, nevladine organizacije, mediji i svi zainteresovani, već dvije godine mogu pratiti ažurne liste čekanja na web stranici Kantonalne bolnice Zenica.  

Ovo je samo jedan od rezultata projekta „Izliječimo zdravstvo“ koji je finansirala Evropska unija, a implementirali Transparency International (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI). Projekat je okupio 15 institucija zdravstvene zaštite, zdravstvene radnike, organizacije civilnog društva i institucije,  kako bi se borili protiv korupcije u zdravstvenom sektora i time osigurali efikasnije i pristupačnije zdravstvene usluge građanima u Bosni i Hercegovini.

Ovaj ali i drugi ključni rezultati projekta za čiju je realizaciju Evropska unija obezbjedila 490 000 eura, predstavljeni su na završnoj konferenciji održanoj u Sarajevu pod nazivom „Prevencija korupcije u sektoru zdravstva – prezentacija dobrih praksi.

„Borba protiv korupcije u vrhu je prioriteta Mišljenja Evropske komisije o članstvu Bosne i Hercegovine u EU. I upravo je ovaj projekat direktan odgovor na to. U periodu epidemije COVID- 19 naučili smo koliko je važno funkcionisanje zdravstvenog sistema i omogućavanje jednakog pristupa zdravstvenim uslugama svim pacijentima. Jednak pristup zdravlju nije samo pružanje usluga, već se radi i o TRANSPARENTNOSTI, te ravnopravnosti građana koja zahtijeva promjene politike i zakonodavstva, kako bi se osigurao krajnji cilj - efikasnija briga o pacijentima. Ovaj projekat je pokazao kako to može biti učinjeno i nadamo se da će se mnogi priključiti inicijativama pokrenutim tokom njegove realizacije“, rekao je Enrico Visentin, programski menadžer za Pravosuđe i anti- korupciju, Delegacije Evropske unije u BiH.

Projekat je dio šire strategije EU u sektoru vladavine prava koja ima za cilj da unaprijedi borbu protiv korupcije većim učešćem relevantnih OCD.

Memorandum o saradnji sa projektom potpisale su: Kantonalna bolnica Bihać; Dom zdravlja Travnik; Dom zdravlja Lopare; Dom zdravlja Banja Luka; Opća bolnica „Abdulah Nakaš“ Sarajevo; UKC Tuzla; Dom zdravlja Bijeljina; Dom zdravlja Doboj; Bolnica Gradiška; Univerzitetska bolnica Foča; Zdravstveni centar Brčko; Dom zdravlja Tomislavgrad; Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ Goražde; Opća bolnica Konjic; Kantonalna bolnica Zenica.

„Kao rezultat ovog partnerstva pokrenuto je sistemsko uvođenje novih antikoruptivnih internih akata u segmentima javnih nabavki, sukoba interesa, upravljanja ljudskim resursima i finansijskog upravljanja. Do sada je usvojeno 15 novih Pravilnika i drugih internih akata, a 30-ak je u proceduri usvajanja. Time će biti značajno unaprjeđen sistem prevencije od korupcije u navedenim oblastima što može rezultirati finansijskim uštedama, bolje obučenim medicinskim radnicima i kvalitetnijom zdravstvenom zaštitom pacijenata“, istakao je Emsad Dizdarević, projekt menadžer TI BiH.

Projekat „Izliječimo zdravstvo“ je, u velikoj mjeri, doprinio usvajanju entitetskih strategija za razvoj sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Takođe, kao jedan od dugoročnih rezultata istaknuta je i formirana Koalicije za monitoring i zagovaranje borbe protiv korupcije u zdravstvu koja će, u narednom periodu, nastojati odgovoriti izazovima u ovoj oblasti i nastaviti raditi posebno na lokalnom nivou.  

Projekt prevencije i borbe protiv korupcije u zdravstvu (Izliječimo zdravstvo), koji finansira Europska unija u iznosu od 490.000 eura, ima za cilj doprinijeti smanjenju rizika od korupcije u zdravstvenom sektoru u BiH kroz poboljšanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta u 15 javnih zdravstvenih ustanova u BiH i uspostaviti sistemska preventivna rješenja u područjima rizika od korupcije.

#BiH