Objavljeno u kategoriji Biznis na 09.07.2019 17:29:00

U BiH nezaposleno 406.685 osoba

Foto Arhiv

SARAJEVO, (Patria) – Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika krajem juna bio je 534.631.

U taj broj nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2019. godine što je i posljednji objavljeni podatak, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 827.121. Broj zaposlenih u RS je oko 275.000, a u Brčko Distriktu oko 20.000 osoba. 

Broj nezaposlenih u BiH krajem maja je 406.685 osoba, od čega u FBiH 308.607, u RS 90.280 i u Brčko Distriktu 7.798 osoba. 
 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android