Objavljeno u kategoriji Izbori 2018 na 29.10.2018 16:45:39

CIK uvažio žalbe tri politička subjekta za ponovno brojanje glasačkih listića

Foto Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Centralna izborna komisija BiH danas je donijela tri odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora 2018. godine.

Odluke su uslijedile nakon ponovnih brojanja glasačkih listića obavljenih u Glavnom centru za brojanje i nakon primjene člana 10.1 stav (3) i člana 11.1 stav (2) Izbornog zakona BiH  koji se odnose na zastupljenost konstitutivnih naroda u Predstavničkom domu PFBiH i Narodnoj skupštini RS.

Odluke će do kraja dana javnosti biti dostupne na web stranici CIK BiH, www.izbori.ba .

Centralna izborna komisija BiH danas je uvažila žalbe tri politička subjekta na odluku o odbijanju zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića i naredila Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića kako slijedi:

- Biračka mjesta 106A007 i 106A030 za skupštinu Kantona 10 po kandidatima političkog subjekta SDP BiH
- Biračka mjesta 002A028A, 002A029 i 002A033A za skupštinu Unsko-sanskog Kantona po kandidatima političkih subjekata A-SDA-Pomak-Zajedno i SDA
- Biračko mjesto 167A007 iz izborne jedinice 7 za Predstavnički dom PFBiH po kandidatima političkog subjekta Stranka za BiH.

Ponovnim brojanjima mogu prisustvovati akreditirani posmatrači za Glavni centar za brojanje i kandidati koji se pojavljuju na glasačkim listićima koji se ponovno broje. Termin i dinamiku navedenih ponovnih brojanja utvrdiće direktor Glavnog centra za brojanje.