Članak

INVESTITORI BJEŽE IZ BIH

Traži se izmjena odredbe zakona stare 50 godina, a zbog koje je Hodžić završio u zatvoru: Sud BiH osudio za šta nije ni sudio

Piše: Amina Čorbo-Zećo

Posljednjih dana mediji, kao i određeni zastupnici bave se problemom o tome kako 50 godina stara odredba zakona značajno otežava poslovanje u FBiH i tjera investitore.

Za Fikreta Hodžića, jednog od osuđenih iz predmeta 'Respiratori' ova rasprava je došla kasno. On već služi kaznu, a osuđen je upravo po ovom dijelu zakona koji se posljednjih dana problematizira! Njega za sada ne spominju niti Damir Nikšić (inicira izmjene zakona) niti direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mario Nenadić, koji ističe da da poslodavci stalno ukazuju vlastima na ovaj problem.

Riječ je o članu 383. Krivičnog zakona, kojim se tretira zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Njime je utvrđena odgovornost službene ili odgovorne osobe za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

A kakva je atmosfera za investitore u BiH ako znaju da kao privrednici u BiH mogu biti osuđeni za Zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja iz čl. 383 Krivičnog zakona FBiH, a da nikada za to djelo nisu optuženi?

Da znaju za slučaj Fikreta Hodžića sigurno ne bi investirali u BiH.

Situacija i pravosudno ludilo u ovom slučaju konkretno ukazuje da je Hodžića Tužilaštvo BiH teretilo za pranje novca i druga krivična djela, ali je on za sva ta krivična djela oslobođen.

No, onda je Sud BiH koji ga je oslobodio, istom presudom ga osudio za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

I to za djelo koje mu nikada nije stavljeno na teret. Upravo po članu zakona o kojem se vrše polemike i čija se izmjena traži.

Hodžić ne zna koja ovlaštenja je zloupotrijebio u svojoj firmi, a ne zna ni suprotno kojim propisima je postupio, kao što ne zna ni po kojem tačno zakonu je osuđen. Zašto ne zna? Zato što to ne piše u presudi!?

Ne piše koja je ovlaštenja imao da bi ih iskoristio ili prekoračio. Ne piše suprotno kojem zakonu je kao direktor pravnog lica postupio da bi počinio to djelo. Ali piše da mu se daje status odgovorne osobe u smislu Krivičnog zakona Republike srpske, ali se osuđuje po Krivičnom zakonu FBiH za što nam pravnici kažu da je apsolutno nedozvoljeno, jer sud primjenjuje zakone a ne stvara nove kombiniranjem dva ili više zakona kao što je to u njegovom slučaju učinio.

Šta bi investitori rekli na ovo i da li bi investirali u takvu državu?

Da li bi investirali u državu u kojoj im sud blokira milion KM, dozvoli određena plaćanja i preostali iznos nikada ne deblokira niti o njemu odluči. Ali ipak odluči da naplati od te firme prinudno novčane iznose iako u svojoj blokadi drži novce tog istog pravnog lica. I to se desilo Hodžić Fikretu i FH 'Srebrena malina' doo.

Da li bi investirali u državu u kojoj ih mediji osude prije optužnice?

Pa prije nego što investiraju i odluče se na taj korak, privrednici bi se trebali upoznati sa ovom sudskom odlukom da znaju da mogu biti krivi što su predali zahtjev agenciji, a da nisu krivi oni što izdaju rješenja u istoj toj agenciji.

Ovaj slučaj plastično bi mogao pomoći Damiru Nikšiću da u Parlamentu FBiH pokaže sva negativna dejstva spomenutog člana zakona, zbog kojeg investitori bježe iz BiH, a Sud koristi da presuđuje mimo svakih pravnih normi, jer im se tako može!

#AminaČorboZećo #BiH #DamirNikšić #FederacijaBosne #FikretaHodžića #Investitori #izdvojeno #KrivičniZakon #MarioNenadić #Mediji #PravosudnoLudilo #RepublikaSrpska