Članak

VIJEĆE MINISTARA BiH

Ministarstvo finansija i trezora BiH ignoriše sindikate, nisu upoznati s prijedlogom visine osnovice za obračun plaća

(Patria) - Državni ministri će u Mostaru, gdje se danas održava sjednica Vijeća ministara BiH, jer u zgradi u Sarajevu ne radi klima, usvajati i osnovicu za obračun plaća, odluku o regresu i visini dnevnica za službena putovanja.

Ministarstvo finansija i trezora ni ovog puta nije održalo konsultacije sa reprezentativnim sindikatima na državnom nivou, dostavljajući u proceduru prijedloge odluka iako ih na konsultacije obavezuju odredbe člana 57. Zakona o platama uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

"U prethodnom periodu niko od sindikalnih predstavnika nije upoznat sa prijedlozima odluka o visini osnovice, regresa, dnevnica! Nikada nije odgovoreno na zahtjeve sindikata da osnovica za obračun plate za 2024. godinu bude povećana za iznos od 8,3% koliko je prema podacima Centralne banke BiH iznosila inflacija za prošlu godinu, na iznos od 650,00 KM.

Bojimo se da će Vijeće ministara pokazati tu svoju samovolju i zadržati osnovicu na istom nivou, a zašto i ne bi obzirom da oni imaju odlične plate u iznosu preko 5.100 KM za razliku od zaposlenika u institucijama sa srednjom stručnom spremom koji rade za platu od 720 do 960 KM zavisno od radnog mjesta", kaže Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata SIPA-e i zamjenik predsjednika Saveza sindikata policijskih organa.

Kahrimanović je napomenuo da je Vijeće ministara početkom 2023. godine donijelo zaključak da se u roku od tri mjeseca izradi novi Zakon o plaćama koji će pokušati da posloži neravnopravnosti i nejednakosti u trenutno važećem Zakonu.

"Isti Zaključak je potvrdilo i Predsjedništvo prilikom predlaganja Budžeta za 2023. godinu, međutim šta je urađeno do danas - veliko ništa. U isto vrijeme plate sudija i tužilaca na državnom nivou koje primaju iz istog Budžeta kao i svi ostali za ovu godinu su povećane za 12,5%", kaže Kahrimanović.

#EdinKahrimanović #SIPA #Vijećeministara #BiH