Članak

PISMO OHR-u

Išerić: Nije tačna tvrdnja Schmidta da u Republici srpskoj svi imaju ista prava!

Piše: Dr. sci Enver Išerić


Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u intervjuu za Preporod.info, između ostalog izjavio:

„ Mislim da je potrebno podsjetiti vrlo jasno da entitet Rs nije isključivo srpski entitet, nego da je to multietnički entitet i svi imaju ista prava. Ako vidimo da su pripadnici bošnjačkog naroda diskriminirani na različite načine u tom entitetu, onda je to jedna situacija koja ne može ostati takva. Ako bi se situacija nastavila razvijati da ima sve više istraga koje se provode protiv pripadnika bošnjačkog naroda to bi bilo nešto bi bilo zabrinjavajuće i u tom slučaju bi se moralo reagovati .„

E pa hvala Vam gospodine Schmidt što nas na to podsjećate. I mi, kao i Vi, vrlo dobro znamo da entitet Republika srpska nije isključivo entitet srpskog naroda. Isto kao što ni entitet Federacija Bosne i Hercegovine nije isključivo entitet samo bošnjačkog i hrvatskog naroda. To su dva bosanskohercegovačka entiteta (dvije teritorijalne jedininice) koje pripadaju svim građanima (Bošnjacima, Srbima, Hrvatima i ostalim građanima).

Pripada, znači svim građanima Bosne i Hercegovine svaki pedalj ove države. Ali samo onima koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i koji poštuju njen ustav i njene zakone. Oni koji rade protiv države i krše njen ustav nemaju, niti će ikada imati pravo niti na kvadratni centimetar njene teritorije, jer bi oni da vlast na tom području, pa makar bio i centimetarski, osiguraju za pripadnike samo jednog naroda.

Vi gospodine Schmidt također tvrdite da je Republika srpska multietnički entitet u kojem svi imaju ista prava. Oko multietničnosti Ste djelimično u pravu. Jer jeste entitet RS multietnički, ali ni približno onom stepenu multietničnosti koji je bio 1991. godine. Ta multietničnost je narušena etničkim čišćenje, ratnim zločinima i genocidom. I nikada se nije vratila na nivo prije agresije na našu državu, jer Aneks VII Dejtonskog mirovnog sporazuma nikada nije proveden do kraja.

U vezi Vaše tvrdnje da u entitetu Republika srpska svi imaju ista prava, moram Vam reći, da Vam je ta tvrdnja potpuno pogrešna. Nemaju svi ista prava. A morali bi imati gospodine Schmidt. Morali bi imati po samom Ustavu Bosne i Hercegovine, jer je Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama međunarodni dokument koji se direktno primjenjuje u Bosni i Hercegovini i ima prioritet nad svim drugim zakonima u državi. Osim toga i Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio Odluku broj: U-5/98 iz 2000. godine, kojom je utvrđeno da su sva tri naroda konstitutivna na cijelo području države.

Ustavi entiteta, također propisuju obavezu proporcionalne zastupljenosti u javnim službama konstitutivnih naroda i ostalih građana po popisu iz 1991. godine. Nikada nije do kraja implementirana niti Odluka Ustavnog suda, a niti su provedene odredbe entitetskih ustava.

Osim toga gospodine Schmdit, u Republici srpskoj nemaju svi ista prava kao u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pogledajte samo nadležnosti potpredsjednika jednog i drugog entiteta. U Federaciji predsjednik ne može donositi nikakve odluke bez saglasnosti potpredsjednika. U Republici srpskoj potpredsjednici ne mogu uticati niti na jednu odluku predsjednika. Ima li tu razlike? Imaju li u entitetu RS svi ista prava?

Može li u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine predsjednik entiteta i predsjednik vlade biti iz istog konstitutivnog naroda? Ne može. A u Republici srpskoj može. I to iz reda srpskog naroda. U Federaciji, gospodine Schmidt i to po amandmanima na Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koje ste Vi nametnuli, predsjednik vlade, predsjedavajući Predstavničkog doma i predsjedavajući Doma naroda ne može biti iz istog konstitutivnog naroda, odnosno samo jedna od tih funkcija može biti popunjena iz reda jednog naroda. Tako ste Vi propisali Amandmanom CXXIV, a kojim ste izmjenili Član IV.D.1. Ustava Federacije koji glasi ;

“(1) Od niže narečenih funkcija najviše jedna se može popuniti iz reda jednog konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih:

Premijer/predsjednik Vlade; Predsjedavajući Zastupničkog doma;
Predsjedavajući Doma naroda.

A u Republici srpskoj, gospodine Schmidt, sve ove pozicije mogu biti i stvarno su popunjene iz reda srpskog Naroda. E sada ja Vas pitam da li u entitetu Republika srpska, koji pripada svim građanima, svi građani (konstitutivni narodi i ostali) imaju ista prava, a kako tvrdite u Vašem intervjuu datom za Preporod,info. Nemaju ista prava gospodine Schmidt. Tamo su svi građani, koji ne pripadaju srpskom narodu diskriminisani.

Diskriminisani su jer nisu zastupljeni u javnim službama po poisu iz 1991. godine i nemaju ista prava u odlučivanju u organima entitetskih vlasti. Ako tome dodamo razliku u nadležnostima Doma naroda Parlamenta Federacije, koji odlučuje o svim pitanjima kao i Predstavnički dom, i Vijeća naroda u Republici srpskoj, koje je dio zakonodavne vlasti odlučuje samo o pitanjima koja se odnose na vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda, onda je diskriminacija još veća.

Zato gospodine Schmidt učinite nešto da osigurate da Vaša tvrdnja, o tome da u Republici srpskoj svi imaju jednaka prava, bude tačna.

Ne morate, ali u suprotnom će zahtjevi evropskih država za redefinisanje vaše uloge biti razumni i prihvatljivi.

#BosnaHercegovina #Bošnjaci #EnverIšerić #FederacijaBosne #Hercegovine #Hrvatima #KristijanŠmit #RepublikaSrpska #Srbima #UstavniSud #BiH