Članak

KADROVSKI DEFICIT

Konačno odobren plan prijema kadeta u tri državne agencije: 280 novih policajaca i mlađih inspektora

(Patria) - Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti na jučerašnjoj sjednici donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Odlukom je utvrđen Plan prijema kadeta, i to u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) po 15 kadeta za činove policajac i mlađi inspektor, u Graničnu policiju (GP) BiH 150 kadeta za čin policajac te u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH 50 kadeta za čin policajac.

Sredstva za isplatu naknade kadetima i za finansiranje zapošljavanja policijskih službenika bit će osigurana u budžetima SIPA-e, GP BiH i DKPT, a ostala sredstva potrebna za školovanje kadeta u budžetu Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Ove tri policijske agencije ove i naredne godine sauočit će se sa odlaskom većeg broja policajaca zbog ispunjavanja uslova za penziju. Najveći broj je u Graničnoj policiji BiH koja nosi teret migrantske krize.

#DKPT #Graničnapolicija #kadeti #mlađiinspektori #policija #SIPA #BiH