Članak

ZORNIĆ I KULENOVIĆ

Od dekana Pravnog fakulteta u Nirnbergu zatraženo autentično tumačenje odnosa prava i provođenja sudskih presuda

(Patria) - Dekanu Pravnog fakulteta u Nirnbergu dr. Thomasu M. Fischeru, obratili su se Azra Zornić, apelant pred ESLJP i Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99, sa molbom za tumačenje odnosa pravnih presuda i društvene zbilje.

"Kao aktivisti za ljudska prava i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava i osnovne slobode u predmetima Azra Zornić protiv Bosne i Hercegovine , kao i drugima (Slaven Kovačević, Sejdić – Finci, Pudarić i dr.) ljubazno vas molimo za autentično tumačenje odnosa prava i provođenja sudskih presuda.

Naime, vaš bivši student, gospodin Christian Schmidt, koji je Visoki predstavnik internacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini, u intervjuu za lokalnu televiziju N1 je izjavio:

„Ako se ljudi kriju iza presuda, onda se ništa neće desiti. Zato kažem: Hajdemo, pričajte o poboljšanjima koja su potrebna. Ako neko misli da presude mogu pokrenuti neke stvari, onda mislim da se vara."

Imajući u vidu da od interpretacije Dejtonskog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, za koji je prema Anexu 10 DMS nadležan visoki predstavnik, gospodin Christian Schmidt, u najvećoj mjeri ovisi način provođenja Sporazuma, koliko i put Bosne i Hercegovine u zajednicu evropskih demokratskih država i društava, mišljenja smo da je citirani stav o implementaciji presuda u direktnoj je suprotnosti sa evropskim poimanjem prava.

Naime treba odati priznanje vašem Univerzitetu koji je naučio brojne generacije studenata da se presude – koliko god bile nezgodne moraju se poštovati i implementirati. Podsjećamo na odluku njemačkog Ustavnog suda o budžetu u predmetu Scholz and Co., o čijoj implementaciji nije bilo nikakve dileme i vašem poimanju prava.

Obraćamo se vama imajući u vidu da je g. Schmidt bivši student Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, dakle „legalista“, sa pitanjem da li se njemačko razumijevanje prava razlikuje samo za BIH ili se radi o derogiranju u BiH odluka najvišeg suda za ljudska prava u Evropskoj uniji.

Bila bi nam čast i zadovoljstvo da o ovim suštinskim principima prava i njegove primjene, odnosno utjecaju prava na društvene promjene, razgovaramo na jednoj od naših dijaloških sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca - Krug 99.

Također, indikativno je da su Kancelar Olaf Scholz i ministrica vanjskih poslova gđa Annalena Baerbock, koji su trebali biti upoznati sa ovom važnom izjavom visokog predstavnika putem diplomatskih kanala, pustili da prođe bez javnog i jasnog stava o tako krucijalnom pitanju", navodi se u pismu koj je dostavljeno i na njihove adrese.

#AdilKulenović #AzraZornić #MeđunarodnoPravo #presuda #ThomasM.Fischeru #BiH