Članak

NIJE BILO GRAĐANSKOG RATA

Tahirović poručio Financial Timesu: U BiH je utvrđen međunarodni oružani sukob

Žalosti činjenica da jedna tako ugledna medijska kuća kao Financial Times iznosi kvalifikaciju rata u BiH bez da se prethodno informiše o zvaničnoj pravnoj kvalifikaciji koju su izrekli međunarodni sudovi.

(Patria) - Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović reagovao je danas na pisanje londonskog Financial Timesa, čiji je autor Andrew Bounds u svom članku posvećenom BiH rat u našoj zemlji okarakterisao građanskim.

"Žalosti činjenica da jedna tako ugledna medijska kuća kao Financial Times iznosi kvalifikaciju rata u BiH bez da se prethodno informiše o zvaničnoj pravnoj kvalifikaciji koju su izrekli međunarodni sudovi.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/MRMKS) je kroz devet presuda izvan razumne sumnje utvrdio da je u Bosni i Hercegovini bio međunarodni oružani sukob u kojem su glavnu ulogu imale Srbija i Hrvatska.

Prema presudi Međunarodnog suda pravde, Srbija je imala stvarnu i efektivnu kontrolu nad Vojskom Rs.

Prema presudama MKSJ, Srbija i Hrvatska su izvršile okupaciju velikog dijela teritorije BiH i na onim prostorima na kojima nije bilo borbenih dejstava.

Iz gore navedenih razloga tražimo od Financial Timesa da ispravi tekst od "podijeljena zemlja koja je bila zahvaćena brutalnim građanskim ratom 1990-ih je jučer gurnuta na put ka članstvu u EU uz podršku kolega bivših članova porodice Habsburg: Austrije, Hrvatske i Slovenije", te rat u BiH kvalifikuje u skladu s presudama međunarodnih sudova", napisao je Tahirović u dopisu koji je, osim medijima u BiH, dostavio i Financial Timesu.

#FinancialTimes #MuratTahirović #rat #udruženjažrtava #BiH