Članak

KADROVIRANJA

Trojka HDZ-u isporučila Autoceste i Ceste FBiH: Na red došla i Razvojna banka Federacije BiH

(Patria) - Otkako je potvrđena nametnuta Vlada FBiH došlo je i do promjena kadrovskih rješenja u javnim preduzećima, institucijama, zavodima, fondovima. Do sada su promijenjene upravljačke strukture u nekoliko profitabilnih preduzeća, a na štetu Bošnjaka. Takav slučaj je sa Autocestama FBiH, Cestama FBiH, Fondom za zaštitu okoliša, a sva imenovanja objavljivana su u Službenim novinama FBiH.

Stranke trojke (SDP, NIP, Naša stranka) pristale su da se smanji broj Bošnjaka, a poveća broj Hrvata, pa se tako prvi put dogodilo da HDZ BiH ima potpunu kontrolu u preduzeću Autoceste FBiH i Ceste FBiH. I resorna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić je iz HDZ BiH.

Tako je direktor Autocesta Denis Lasić, bivši ministar promete i komunikacija, dok su izvršni direktori Kristijan Milas, Mirko Rogić prijedlog HDZ-a, a izvršni direktori su i Asmir Dževlan i Mirnesa Agić. Ranija uprava smijenjena je iako je mandat trebao biti do aprila 2026. godine. U smijenjenoj upravi bila su tri Bošnjaka i dva Hrvata.

Kada je riječ o Nadzornom odboru on nije mijenjan i ima važeći mandat do 2025. godine. U NO su Dobroslav Galić, Ante Vrdoljak, Marija Buntić, te Samir Kajimović i Indira Čišić. Dakle i u Upravi i u Nadzornom odboru HDZ ima većinu.

Kada je riječ o Cestama FBiH ostao je isti direktor Ljubo Pravdić na prijedlog HDZ BiH, a izvršni direktori su Luka Raguž i Ademir Toromanović. Ranije su bili Bekir Isaković i Nijaz Hadžikadunić.

U Nadzornom odboru bili su Anis Krivić, Željko Petrović, Igor Josipović, Amir Omerović i Mustafa Abdulahović. U novom su ostali Željko Petrović i Igor Josipović, a nova tri su Nermin Bojičić, Ahmed Mušija i Nermin Jašarević. Dakle, i direktor preduzeća i predsjednik NO su iz HDZ-a, a u Upravi je umjesto dva Bošnjaka ostao samo jedan.

U Željeznicama Federacije BiH za sada je ostala ista Uprava, ali je promijenjen sastav Nadzornog odbora. Od pet članova koje imenuje Vlada FBiH četiri su Hrvati i Srbi. U ranijem NO troje je bilo Bošnjaka i dva Hrvata. Bošnjak je bio predsjednik, a u novom NO su Ivana Tomović koja je i predsjednica, Slobodan Kadijević, Tomislav Galić, Damir Dinarević, Želimir Bukarić. Dva člana koje ne imenuje Vlada FBiH ostala su nepromijenjena i to su Asmira Hujdurović-Ibrišimović i Asmir Šibić.

Kada je riječ o Međunarodnom aerodromu Sarajevo još uvijek je ista Uprava, ali je promijenjen Nadzorni odbor iako je mandat trebao trajati do decembra 2025. godine. U novom NO kao v.d. su Benjamin Mešak, Adnan Mahmutović, Adi Halilović, te Žan Matić i Vlado Džoić. Iz ranijeg sastava ostao je samo Džoić.

Kada je riječ o preduzeću Ceste Mostar potvrđen je mandat Uprave koja je bila u v.d. mandatu. Tako su na period od četiri godine imenovani: Branko Bago, Zdenko Propadalo, Maja Pehar i Josip Marjanović. Kao što je evidentno nije se gledao nacionalni balans.

U JP Pošta d.d. Sarajevo još uvijek je ostala aktuelna Uprava, dok je promijenjen Nadzorni odbor. Tako je umjesto Zije Brzine sada predsjednik NO Stipo Prlić. U NO su i Tarik Imamović, Mufid Lojo, Adnan Kuč, Armen Jačević, Mesud Ajanović i Josip Bulić koji je ostao iz ranijeg saziva.

U Operatorima Terminalni FBiH i Igmanu Konjic ostala je još uvijek ista uprava, s tim da su promijenjeni članovi NO. U OTF-u su promijenjena dva Bošnjaka, dok je Davor Bošnjak zadržao poziciju.

Uprava Ginexa još uvijek nije promijenjena, ali jeste Nadzorni odbor. Pa su tako umjesto Sedada Dedića i Mirsada Dučića imenovani Ferid Buljubašić i Ahmed Sejdić.

U Nadzorni odbor BNT Tvornice mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik imenovani su Džana Smailbegović i Milena Brkić umjesto Emira Letića i Lejle Skopljak. Uprava još uvijek nije mijenjana.

I u Binasu iz Bugojna još uvijek je stara Uprava, a Vlada FBiH imenovala je nova dva člana Nadzornog odbora iako im je mandat trajao do jula 2026. godine. Imenovani su Amer Berčić i Nermin Sabitović.

U kompaniji Ferolektro umjesto Mirsada Jašarevića za direktora je imenovan Dražen Laganin, a promijenjen je i Nadzorni odbor.

Vlada FBiH mijenjala je i Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije BiH, a od sedam članova NO „povjerenje vlasnika“ nisu izgubili samo kadrovi HDZ BiH. Pa su tako ostali Zoran Zaljko, Mario Gadžić i Igor Živko. A četiri člana su promijenjena i novi članovi su: Admir Softić, Azra Pohara, Safet Sinanović i Muris Junuzović. U narednom periodu očekuje se i promjena Uprave Razvojne banke FBiH.

U sutrašnjem tekstu donosimo presjek u još nekoliko federalnih institucija...

#imenovanja #kadrovi #Vlada #BiH