Članak

Građani Toplanama duguju 90 miliona KM, počinju prva isključenja

Danas krećemo sa prvim isključenjima i to pravnih lica što ćemo raditi aktivno u odnosu na prethodni period.

SARAJEVO, (Patria) - Na današnji dan Toplane Sarajevo potražuju od korisnika više od 90 miliona KM, od čega se preko 80 miliona KM odnosi na fizička, te preko 10 miliona KM na pravna lica, saopćeno je iz ovog preduzeća.

"Navedena potraživanja su veliki teret za poslovanje Preduzeća, posebno sa aspekta izmirivanja vlastitih obaveza u kratkom roku, ali i neophodnih investicijskih ulaganja, kako bi sistem funkcionisao uspješno na dugi rok. Nova Uprava je donijela Odluku o nultoj stopi tolerancije prema korisnicima koji su prema zakonskim i internim pravilima dužnici izvan rokova, čime ispunjavamo zaključak Skupštine i jednu od mjera Vlade Kantona Sarajevo o povećanju nivoa naplate.

Danas krećemo sa prvim isključenjima i to pravnih lica što ćemo raditi aktivno u odnosu na prethodni period. Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve korisnike, dužnike izvan rokova plaćanja, da u što kraćem roku izmire sva dospjela dugovanja, te na taj način izbjegnu sankciju isključenja grijanja i procesa prinudne naplate.

Redovnim izmirivanjem obaveza grijanja prema Toplanama direktno utičete na energetsku stabilnost Kantona Sarajevo i poboljšanje usluga koje nudimo svim korisnicima", saopćeno je iz Toplana. 

#Biznis