Članak

Akademska karijera pod lupom: Šta sve nedostaje u dokumentaciji Sebije Izetbegović

U spisu Sebije Izetbegović nije pronađeno uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba.

Piše: A. Vrabac

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ima rok do 10. decembra da Senatu Univerziteta u Sarajevu dostavi izvještaj sa cjelokupnim spisom o provjeri vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij dr. Sebije Izetbegović, redovne profesorice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, direktorice KCUS-a i novoizabrane zastupnice u Skupštini KS, a prema zaključku Senata UNSA koji je usvojen 10. novembra. 

Dokumentacija treba sadržavati odgovarajuću javnu ispravu imenovane o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (uvjerenje o položenim ispitima), isprave vezane za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je bio na snazi prilikom upisa na postdiplomski studij imenovane, kao i druge relevantne isprave.

Iako je u međuvremenu Medicinski fakultet formirao komisiju koja ja izvršila provjere, a izvještaj usvojilo i Nastavno-naučno vijeće, Senat Univerziteta u Sarajevu raspravljat će o svim propustima tog izvještaja, ali i nedostajućoj dokumentaciji. 

Prema informacijama Patrije, u spisu Sebije Izetbegović nije pronađeno uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba, kao ni uvjerenje o četiri položena ispita sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu koji su navodno nedostajali za okončanje postdiplomskog studija.

Ta četiri ispita nisu upisana ni u indeks niti u matične knjige Medicinskog fakulteta UNSA, a za sada nema informacija ni da je Izetbegović ikada preuzela diplomu postdiplomskog studija.

Izetbegović je u avgustu 1994. godine predala molbu Medicinskom fakultetu UNSA da joj se omogući polaganje preostalih ispita postdiplomskog studija, a riječ je o četiri ispita jer je deset navodno položila u Zagrebu. Tada je na običnom papiru u rukopisu dostavila prijepis ispita i ocjena koje je navodno položila na Sveučilištu u Zagrebu. Na tom papiru nalazi se pečat Medicinskog fakulteta UNSA ali ne i Univerziteta u Zagrebu što nema nikakve logike.

Papir sa prijepisom ocjena u rukopisu ispita navodno položenih u Zagrebu 

Kako se to moglo dogoditi i ko je odlučio uvažiti takav dokument i bez provjere sa Sveučilištem u Zagrebu na njega staviti pečat Medicinskog fakulteta u Sarajevo odgovor treba dati tadašnje rukovodstvo Medicinskog fakulteta UNSA, ali i oni koji su učestvovali u tom procesu. 

Krajem juna 2021. godine rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj dobio je odgovor dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o dokumentaciji koju mu je Škrijelj proslijedio u vezi Sebije Izetbegović. Škrijelj je poslao fotokopiju indeksa Sebije Izetbegović izdatog u Zagrebu 2. marta 1993. godine, s molbom da se izjasne o njegovoj vjerodostojnosti. Škrijelj je tražio da mu iz Zagreba dostave i uvjerenja o položenim ispitima sadržanim u indeksu.

"Uvidom u arhiv Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu utvrdili smo da je Sebija Izetbegović, rođena 6. aprila 1960. godine u Titogradu, Republika Crna Gora, bila upisana u prvu godinu postdiplomskog studija Ultrasound in clinical medicine u akademskoj godini 1992/1993. pod matičnim brojem studenta 46920114. U dosjeu imenovane ne postoji dokumentacija na temelju koje bismo mogli potvrditi vjerodostojnost indeksa i izdati uvjerenje o položenim ispitima sadržanim u indeksu", stoji u odgovoru prof. dr. Marijana Klarice, dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Tužilaštvo KS formiralo je predmet na osnovu predate dokumentacije rektora Univerziteta u Sarajevu i vrši provjere. Međutim, nije poznato da li se predmet vodi protiv Sebije Izetbegović ili NN osoba u vezi falsifikovanja javne isprave. 

No, nakon više od godinu nema tužilačke odluke u ovom predmetu, a pitanja je sve više. 

S obzirom da se bliži promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu još nije poznato kada će biti održana sjednica Senata UNSA, ali kako je za Patriju potvrđeno o slučaju Izetbegović sigurno će se još raspravljati.

#BiH