Objavljeno u kategoriji Biznis na 27.12.2019 11:12:00

Alagić, direktor Toplana: Pokretanje investicija u obnovu kao prioritet u naredne 4 godine

Foto Arhiv

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. završavaju poslovnu 2019. godinu sa pozitivnim rezultatom. Očekivani prihodi sa 31.12.2019.godine iznose preko 60 miliona KM, a očekivana ostvarena dobit
iznosi preko 4 miliona KM. Pozitivan finansijski rezultat će doprinijeti smanjenju akumuliranog gubitka iznad visine kapitala koji iznosi preko 80 miliona KM.

Nova Uprava odlučno je krenula u konsolidaciju procesa unutar Toplana, kao i u investicijski ciklus koji će obuhvatiti neophodan remont cjelokupnog sistema, a na osnovu „Studije izvodljivosti o
proširenju i poboljšanju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo“ koja je usvojena od strane Vlade Kantona Sarajevo. Tačnije, radi se o projektu za koje će Toplane tražiti finansijska
sredstva stranih kreditora uz adekvatne garancije Vlade Kantona Sarajevo, čiju podršku imamo u pokretanju navedenih aktivnosti.

"Paralelno sa navedenim, zahvaljujući pozitivnom finansijskom rezultatu Toplane Sarajevo će vlastitim sredstvima krenuti u ispunjenje ambicioznog Plana za 2020. godinu kojim su planirane
prijeko neophodne investicije u iznosu od preko 10 miliona KM namijenjene isključivo za implementaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata. Podsjećamo, starost naših postrojenja je u
prosjeku 20 i 30 godina, što predstavlja veliki sistemski rizik za stabilnost cjelokupnog sistema grijanja u Kantonu Sarajevu.

Također, nastavljamo sa aktivnim pristupom u cilju naplate preko 90 miliona KM potraživanja, kao i sa isključenjima dužnika, pravnih i fizičkih lica kod kojih su se stekli uslovi. Prvi rezultati
aktivnosti na isključenju dužnika izvan roka plaćanja, već daju značajne efekte koji će direktno doprinijeti dodatnoj stabilnosti poslovanja Toplana", istakao je direktor Toplana Berin Alagić.


Tagovi

KJKP Toplane-Sarajevo Berin Alagić

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android