Objavljeno u kategoriji BiH na 12.12.2019 12:46:00

Dodatni broj policajaca u Blažuju i Hadžićima, čelnici KS zabrinuti zbog migranata

Foto Patria Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar MUP-a Admir Katica, ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Malik Garibija, ministrica pravde i uprave Lejla Brčić, ministrica zdravstva Amela Sofić te zastupnici Skupštine KS-a Bilsena Šahman, Elvedin Okerić i Admela Hodžić na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH i Službe za poslove sa strancima, načelnicima općina Ilidža i Hadžići razgovarali su o problemu migrantske krize koji se usložnio nakon što je 700 migranata prebačeno u kasarne Ušivak i Blažuj. Dana su na područje Hadžića i Blažuja preraspoređene dodatne policijske snage. 

Kako je istaknuo ministar Garibija Ministarstvo sigurnosti BiH danas je izvor najveće nesigurnosti.

"Ovako neorganizovan, neplanski pristup upravljanju migracijama dovodi u opasnost same građane, usložnjava našu sigurnosnu i higijensko-epidemiološku situaciju. Nismo sigurni koliko ljudi dolazi, kakva je struktura ljudi, da li su kontrolisani, kakvi su zdravstveno. Na sastanku smo uvidjeli da i oni sami nemaju konkretan plan. Mi nismo sigurni kako će ovo završiti i hoće li biti nekih posljedica, ako ih bude punu odgovornost snosi Vijeće ministara i Ministarstvo sigurnosti BiH“, kazao je Garibija.

Ministar Katica istakao je da sigurnosni indikatori ukazuju da sigurnosna situacija na području KS-a ima elemenata usložnjavanja.

„Međutim, mi imamo sposobnu policiju. Policijski komesar je izmijenio operativne planove, prebacujemo policijske snage na ta područja i želimo da pružimo sigurnost građanima tih lokalnih zajednica. Uradit ćemo sve što nam je dozvoljeno zakonskim propisima da imamo siguran grad. Prema neslužbenim informacijama medija da će u Kanton doći još migranata, policija će poduzeti sve što je u okvirima naše nadležnosti, a to su, između ostalog, mjere legitimisanja, moguća mjera ograničenja kretanja“, rekao je ministar Katica.

Zastupnica Šahman kazala je da je tokom noći ministar Dragan Mektić izvršio svojevrstan puč na Kanton Sarajevo.

„Bojim se da će biti velikih epidemioloških problema zato što većina migranata ima neke od zaraznih bolesti kao što su vaške i šuga“, naglasila je zastupnica Šahman.

Zastupnica Hodžić, koja i živi u Hadžićima, rekla je da migrantska kriza traje duže od godinu.

„Građani su u strahu i neizvjesnosti. Boje se noću kretati. Imamo veliki problem već više mjeseci i s gradskim prijevozom i posljednjih dana činjenica je da učenici ne koriste gradski prijevoz. Informacija koja se pojavila o zarazi također je pogoršala i sigurnost i građani su u teškom položaju“, rekla je zastupnica Hodžić.

Zastupnici Skupštine KS su na jučerašnjoj sjednici jednoglasno podržali zaključke, u svjetlu novog i nenajavljenog masovnog transportovanja migranata na područje Kantona bez ikakve konsultacije sa općinskim i kantonalnim vlastima, a koji glase:

- Neodgovornim i neorganizovanim pristupom upravljanja migrantskom krizom, Vijeće ministara BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH, može dovesti do usložnjavanja higijensko-epidemiološke, sigurnosne i humanitarne situacije u Kantonu Sarajevo zbog nekoordiniranog priliva migranata koji već prevazilaze kapacitete Kantona Sarajevo. Informisati Predsjedništvo i Vijeće ministara BiH o nastaloj situaciji i potrebi da se migranti upute i na područja drugih Kantona, RS i Brčko distrikta.
- Skupština Kantona Sarajevo nalaže Upravi policije MUP-a KS da u skladu sa zakonskim propisima, profesionalno i humano poduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, koje uključuju pojačane mjere sigurnosti i kontrole migranata, zatim ograničenje kretanja na određenom prostoru, a sve u cilju zaštite sigurnosti građana, njihove imovine, kao i  očuvanja javnog zdravlja.
- Nalaže se Ministarstvu zdravsta KS da uz adekvatne odluke i materijalnu potporu osigura pružanje zdravstvenih usluga migrantima, formira timove za pružanje ljekarske pomoći koji će utvrditi zdravstveno stanje migranata kako bi se mogle poduzimati daljnje mjere u zaštiti zdravlja građana i migranata.
- Skupština Kantona Sarajevo traži od Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti da hitno dostave broj planiranih migrantskih centara u Kantonu Sarajevo, koji uključuje relevantne i tačne informacije o broju, zdravstvenom stanju i strukturi migranata u kampovima, te podatke o institucijama i osobama zaduženim za transport, smještaj i zbrinjavanje migranata.
- Pozivamo sva ministarstva i institucije u čijoj nadležnosti je pitanje migranata, da preuzmu punu odgovornost za eventualne posljedice koje je proizvela migrantska kriza u Kantonu Sarajevo.


Tagovi

Migranti Skupština KS MUP KS Vlada KS

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android