Objavljeno u kategoriji Biznis na 11.06.2019 13:45:00

Prvi dan konferencije "ENERGA 2019": U fokusu “aktuelnosti u elektroenergetskom sektoru BiH”

Foto: Press tim "ENERGA 2019."

SARAJEVO, (Patria) - O okviru prvog dana Konferencije ENERGA 2019 na programu su bile dvije sesije, “Aktuelnosti u elektroenergetskom sektoru BiH“ i "Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski sistem“

Na prvoj sesiji “Aktuelnosti u elektroenergetskom sektoru BiH” predstavnici Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (International Renewable Energy Agency - IRENA), Marcin Scigan i Emanuele Bianco, prezentirali su IRENA-inu regionalnu inicijativu za Jugoistočnu Evropu i Analizu tržišta obnovljive energije za ovo područje, saopćio je Press tim "ENERGA 2019.".

Konstatovano je da s obzirom na značajno bogatstvo izvorima, u kombinaciji sa sve nižim troškovima tehnologije, region ima dobru osnovu da privuče velike investicije u obnovljive izvore energije.

Također, rečeno je da će se trend opadanja troškova za solarne i vjetroelektrane nastaviti sve do 2020.godine, ali da ipak, dosta treba da se uradi da bi se osigurala uspješna energetska tranzicija.

Prije svega se to odnosi na jačanje olakšavajućih politika, kao i regulatornih i institucionalnih uslova i osiguravanje snažnih programa podrške za obnovljive izvore energije.

U okiru prve sesije “Aktuelnosti u elektroenergetskom sektoru BiH”, prezentirani su i rezultati 5. energetskog samita, koji je održan u aprilu ove godine u Neumu.

U dijelu konferencije o "Integracijama vjetroelektrana u elektroenergetski sistem“ konstatovano je da je razvijen pravno-regulatorni okvir osnovni preduslov za projekte vjetroelektrana.

"Bosna i Hercegovina ga ima iako je trenutno u procesu unapređenja i usklađivanja sa EU legislativom, te još mnogo toga se treba uraditi na usklađenosti, dosljednosti i efikasnosti u primjeni donesenih rješenja u ovoj oblasti", navodi se u saopćenju.

O izgradnji Vjetroelektrane Podveležje govorio je mr.sci. Semir Nurković, JP EPBiH. 

Projekat VE Podveležje je investicija od 68 miliona Eura, a njeno puštanje u pogon se očekuje u februaru 2021. godine.

Ukupna instalisana snaga bit će 48 MW, dok je očekivana godišnja proizvodnja 130 GWh. 

Konferencija ENERGA 2019 se nastavlja 12. juna, a drugog dana će biti obrađeno šest sesija. 

ENERGA 2019 se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo.

Partneri projekta su Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna/gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Sponzori projekta su Ured specijalnog predstavnika u BiH, USAID EIA, UNDP, GIZ, FL Wind i BH telecom.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android