Objavljeno u kategoriji Biznis na 25.04.2019 13:01:00

Agencija za bankarstvo: Bankarski sistem u Federaciji zdrav i siguran stub ekonomije

Foto FBA

SARAJEVO, (Patria) - U organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA) u Sarajevu je održana poslovna prezentacija pod nazivom „Rezultati poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini“.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić je u svom obraćanju prisutnima istaknuo sljedeće: „Prema prezentiranim podacima, subjekti bankarskog sistema u FBiH, imali su uspješnu poslovnu godinu. Možemo potvrditi da je bankarski sistem u ovom trenutku zdrav i siguran stub ekonomije. Zasluge za rezultate u poslovanju imaju upravljačke strukture 
subjekata bankarskog sistema, na nivou FBiH i na nivou grupacija čije članice imaju sjedište u BiH. Imamo miks domaćeg i stranog kapitala, a prakse, iskustva, poslovni modeli prelaze državne granice tako da nas bankarski sistem povezuje sa drugim tržištima. Subjekti bankarskog sistema FBiH posluju u kompleksnom okruženju koje je opterećeno specifičnostima BiH. U takvom okruženju, naše banke doprinose boljoj slici ekonomskog ambijenta. Cijeneći profil naše ekonomije, smatramo da banke moraju usmjeriti svoju 
pažnju na strukturiranje izloženosti rizicima u cilju dugoročnog razvoja i stabilnosti. Od naših subjekata bankarskog sistema očekujemo aktivan pristup i dosljednu primjenu regulatornih zahtjeva. Očekuje nas i ažuriranje podzakonskog okvira za mikrokreditni i lizing sektor. Upućeni smo na stalne procjene, samoprocjene, planiranje i saradnju. Kontinuirano razvijamo 
kapacitete za novi koncept supervizije, ali nam je i dalje od velike važnosti podrška koju imamo od strane naših međunarodnih partnera. Mi smo spremni za nove izazove i vjerujem da će i ova godina biti uspješna“.

Istaknuto je da je u 2018. godini zabilježen rast aktive, kredita, novčanih sredstava i depozita, kao i poboljšanje profitabilnosti subjekata bankarskog sistema. Bankarski sistem je uređen, stabilan i siguran, ali postoji stalna potreba za nastavkom aktivnosti na usklađivanju sa relevantnim regulatornim zahtjevima i jačanju u cilju dugoročnog razvoja, podrške ekonomiji i otpornosti na negativne efekte ekonomskih ciklusa i mogućih kriza koje se prenose sa drugih tržišta.

U svojstvu predsjednika Glavnog odbora Bečke inicijative, skupu se obratio guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić.  U ime European Banking Authority (Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA) institucije koja svojom regulatornom i supervizorskom ulogom radi na očuvanju cjelovitosti i djelotvornosti bankarskog sektora u EU, te održavanju finansijske stabilnosti u EU, govor je održao i Davide Stroppa, Senior Bank Expert.

Prezentaciji je prisustvovao i Senad Softić, guverner Centralne banke BiH sa viceguvernerima.
 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android