Objavljeno u kategoriji Biznis na 10.04.2019 15:39:00

Predstavnički dom FBiH: Podržana inicijativa poslodavaca, Vlada FBiH ima rok da predloži zakone

Foto: Patria

SARAJEVO, (Patria) - Nakon što je iscrpljena rasprava tematske sjednice Predstavničkog doma FBiH, predsjedavajući Elvir Karajbić pozvao je predsjednike klubova, premijera FBiH i poslodavce da usaglase zaključke.

Usaglašena su dva zaključka, a dva su predložili ovlašteni predlagači

Usvojen je Zaključak da Predstavnički dom prihvata inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH o donošenju seta zakona koje su prezentirali na sjednici i zadužuje se Vlada i resorna ministarstva da iste u roku 60 dana upute u parlamentarnu proceduru u skladu s Ustavom FBiH

Za zaključak je glasalo 74 poslanika, protiv i suzdržanih nije bilo.

Podršku nije dobio prijedlog Udruženja poslodavaca da za ona radna tijela od interesa za Udruženje poslodavaca i Savez samostalnih sindikata budu pozivani na sjednice radnih tijela uz mogućnost diskusije bez mogućnosti glasanja.

Prijedlog je dobio 36 glasova, uz 31 suzdržani glas.

I drugi zaključak dobio je podršku. Ovim zaključkom zadužuje se Vlada FBiH da u roku 60 dana sazove sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća i da se ista održi.

Za ovaj zaključak glasalo je 59 zastupnika, a 11 je bilo suzdržano.

Treći zaključak prvobitno nije dobio podršku. Naime, klubovi zastupnika SDP i SBB predložili su zaključak kojim se definiše da Predstavnički dom FBiH neće razmatrati Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak, bez Prijedloga zakona o minimalnoj plati. Potom je zatraženo pojedinačno izjašnjavanje i zaključak je prošao sa 53 glasa za, 19 suzdržanih i 9 protiv.

Klubovi DF-GS tražili su da se u paketu sa zakonima koje je predložilo Udruženje poslodavaca, u hitnu proceduru uputi i zakon o uvezivanju staža

I ovaj prijedlog je išao na pojedinačno izjašnjavanje, nakon što je prilikom elektronskog glasanja izostala podrška.

Međutim, 37 glasova za nije bilo dovoljno da prođe ovaj zakon.

Predsjedavajući Karajbić zaključio je tematsku sjednicu i najavio da će druga redovna sjednica početi u 16.10 sati.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android