Objavljeno u kategoriji Biznis na 07.03.2019 14:51:00

Poslodavci traže tematsku sjednicu Vlade i Parlamenta FBiH, pripremljena 24 teksta zakona

Održana sjednica UO UP FBiH

SARAJEVO, (Patria) - Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio zaključak da će zatražiti održavanje posebne tematske sjednice Vlade FBiH sa UPFBiH, kao i tematske zajedničke sjednice oba doma Parlamenta FBiH i UPFBiH. Na tim tematskim sjednicama bi se razmatrala 24 teksta zakona, koje je pripremilo UPFBiH. 

Također, na zajedničkim, tematskim sjednicama bi trebalo biti razmatrano šest inicijativa ranije upućenih Vladi i oba doma Parlameta, a koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga. 

Na ovaj način UPFBiH daje konkretan doprinos poboljšanju poslovnog ambijenta u cilju rasterećenja privrede i uklanjanja prepreka za brži rast i razvoj. Ovaj zaključci su usvojeni na sjednici UO UPFBiH održanoj danas u Sarajevu.  

Ukoliko u narednih mjesec dana ne bude formirana Vlada FBiH, UPFBiH će kroz razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka raditi na tome da se tekstovi zakona uvrste na dnevni red neke od narednih sjednica Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, od strane ovlaštenih predlagača. UO UPFBiH je usvojio zaključak da se produži mandat pregovaračkom timu za vođenje pregovora i zaključivanje kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala, dok nije donesena nije mandat pregovaračkom timu za vođenje pregovora za kolektivni ugovor za djelatnost finansija.   

UO UPFBiH je donio odluku da se redovna godišnja skupština UPFBiH održi 27. marta 2019. godine u Sarajevu. 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android