Objavljeno u kategoriji BiH na 07.02.2019 16:09:00

Znate li da možete naplatiti štetu na vozilu prouzrokovanu rupama na putu

Oštećenje na automobilu možete naplatiti (Foto: Patia)

(Patria) - Putevi u u Bosni i Hercegovini nerijetko su najveća opasnost po automobile i sigurnost vozača. Mnogi su to osjetili na svom novčaniku, kada su prilikom udara na rupu završili pored ceste s oštećenom gumom ili nekim većim kvarom. I mnogi ne znaju da su u takvim situacijama zakonom zaštićeni i da imaju pravo na nadoknadu štete. 

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objasnili su za agenciju Patria kakve su procedure za prijavu oštećenja na vozilima i jesu li se susretali s takvim slučajevima. 

„Prilikom oštećenja, vlasnik motornog vozila, odnosno vozač, treba pozvati policijske službenike koji će izvršiti uviđaj, sačiniti zapisnik ili službenu zabilješku“, navodi se u odgovoru iz MUP-a KS.

Dodaju da policijski službenici vrše provjere i utvrđuju ko je odgovoran za održavanje saobraćajnice, te pravnom i odgovornom licu uručuju prekršajni nalog ili podnose Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, nadležnom sudu.

„Vlasnik motornog vozila, putem svog osiguranja traži naplatu štete“, kažu iz MUP-a KS. 

Vozači koji su se susretali sa ovakvim slučajevima objašnjavaju da je važno i to da vozač fotografiše i oštećenja i rupu iz nekoliko uglova, a vrlo je poželjno uzeti izjave svjedoka ako ih ima.

Za utvrđivanje štete zaduženi su ovlašteni sudski procjenitelji, a za sve autoputeve i magistralne puteve odgovorne su: JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, JP Putevi Republike Srpske i JP Autoputevi Republike Srpske.

Da vozači nisu dovoljno informisani o mogućnostima da naplate štetu uzrokovanu lošim putevima govori podatak koji su naveli iz MUP-a.

"U prošloj godini Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, od strane vlasnika motornih vozila, prijavljeno je 25 oštećenja motornih vozila, gdje su oštećenja nastala prilikom nailaska na rupe na cesti, na području Kantona Sarajevo", kažu iz MUP-a KS.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android