Objavljeno u kategoriji BiH na 17.01.2019 11:15:51

Vlada KS zabranila sva zapošljavanja, zatraženo penzionisanje radnika koji ispunjavaju uslove

Vlada KS

SARAJEVO, (Patria) - Nakon što je Vlada KS na sjednici održanoj 3. januara 2019. godine usvojila Prijedlog zaključka o nastavku moratorija na novo upošljavanje na neodređeno vrijeme, u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama i upravama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo za 2019. godinu, on je zvanično dostavljen svim institucijama gdje je za zapošljavanje potrebna saglasnost Vlade KS.

Premijer Edin Forto istakao je ranije da se odluka o moratoriju na zapošljavanje koja je donesena 12. oktobra 2018. godine nije poštovala te da je u samo nekoliko mjeseci uposleno nekoliko stotina ljudi, a naročito u JU Domovi zdravlja. On je ostavio i mogućnost revizije tih zapošljavanja. Prije nekoliko dana objavljen je novi konkurs za JU Domovi zdravlja za desetak pozicija. 

U istom zaključku Vlade KS ovlašćuju se resorni ministri da mogu dati saglasnost za popunu radnih mjesta u organizacijama, institucijama i pravnim osobama u kojima se vrše ovlaštenja nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja, a na osnovu kojih će se "zaključiti ugovori o djelu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima i ugovori na određeno vrijeme, a najduže do godinu dana". 

Vlada KS zadužila je resorne ministre da o navedenim aktivnostima mjesečno obavještavaju Vladu KS, a organe i institucije da prijem zaposlenika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme vrše putem javnih konkursa, odnosno oglasa. 

Također, Vlada KS je zatražila da rukovodioci svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika odmah preduzmu sve aktivnosti radi penzionisanja svih uposlenika koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju te o istom odmah obavijeste Vladu KS.

Zaključak se odnosi i na prijem medicinskog osoblja u dvije sarajevske bolnice Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.