Objavljeno u kategoriji BiH na 16.12.2018 15:00:32

SDP: Nećemo dozvoliti uništavanje Univerziteta u Sarajevu

Foto: Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Kantonalna organizacija SDP BiH Sarajevo poziva rukovodstvo Univerziteta u Sarajevu i Medicinskog fakulteta da prestanu sa međusobnim prepucavanjima koja predstavljaju sukob političkih klanova. Umjesto najavljenih odcjepljenja, čini se da je u Kantonu Sarajevo potrebno izvršiti cijepljenje kadrova koji su potpuno obuzeti ludilom preuzimanja i održanja moći u obrazovnim i zdravstvenim institucijama.

- Istovremeno, potpuno gube iz vida činjenicu da se život u Kantonu Sarajevo ne vrti oko njihovih funkcija, nego bi fokus morao biti na poboljšanju kvaliteta zdravstvenih i obrazovnih usluga.

Kulminaciju krajnje apsurdnog sukoba čija jedina stvarna žrtva na kraju mogu biti studenti i građani Kantona Sarajevo predstavlja najava svojevrsnog „odcjepljenja“ Medicinskog fakulteta od Univerziteta - saopćeno je.

Iz SDP-a dalje dodaju da "osim što je takva odluka nelegalna, s obzirom da o statusnim promjenama unutar Univerziteta odluku može donijeti jedino osnivač, odnosno Skupština KS, ona je i krajnji pokazatelj potpunog zanemarivanja javnih interesa od strane trenutno vladajućih struktura u Kantonu".

- Dok se na Univerzitetu i u sektoru zdravstva vode ratovi sujeta između upravnih kadrova koji zdravstvenu i obrazovnu politiku vode u potpuni sunovrat, niko ne postavlja pitanja o interesima građana, studenata i poboljšanju kvalitete obrazovnih i zdravstvenih usluga.

Napominjemo da je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Skupština Kantona Sarajevo donijela odluke kojima se utvrđuje potpuna integracija Univerziteta u Sarajevu. To podrazumijeva brisanje fakulteta iz registra pravnih lica, te ovaj potez Medicinskog fakulteta znači pokušaj razaranja Univerziteta u Sarajevu i koncepta integrisanog Univerziteta.

Pokušaj „odcjepljenja“ je zapravo samo pokušaj formalizovanja stvarnog autonomnog djelovanja centara moći u zdravstvenom sektoru, koji djeluju potpuno izvan sistema, uz zanemarivanje zakonskih propisa i procedura, o čemu svjedoče brojni nalazi nadležnih inspekcijskih i drugih organa. Ovakvo djelovanje je pokušaj urušavanja pravnog poretka koji nećemo mirno gledati i učinit ćemo sve da zaštitimo interese i prava građana - stoji u saopćenju SDP-a.