Objavljeno u kategoriji Biznis na 07.06.2018 12:34:00

Vlade ne traže povratne informacije od građana o kvalitetu javnih usluga

Foto Patria

SARAJEVO, (Patria) - Samo 43% šire javnosti u šest zemalja zapadnog Balkana smatra da je poslovanje sa njihovom javnom upravom postalo lakše, govori jedan od nalaza sveobuhvatnog istraživanja sprovedenog na WeBER projektu.

“Istraživanje javnog mnjenja o administrativnim uslugama na Zapadnom Balkanu" je prvo regionalno istraživanje posvećeno pružanju usluga, koje pokriva Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.

Kada se govori o birokratiji u javnoj upravi, 48% građana širom zapadnog Balkana smatra da je bilo pokušaja ili inicijativa njihovih vlada da pojednostave administrativne postupke za građane i preduzeća u protekle dvije godine. Ovog stava je i većina građana na Kosovu (57%) i u Srbiji (55%), dok u Bosni i Hercegovini on iznosi 28%.

- Uopšteno govoreći, podaci istraživanja otkrivaju velike varijacije između pojedinačnih zemalja Zapadnog Balkana u pogledu percepcije građana o različitim aspektima pružanja usluga, ali gorući izazov i jedan od iznenađujućih nalaza ovog istraživanja je očigledan nedostatak mehanizama koji omogućavaju građanima da daju mišljenje o kvalitetu usluga koje dobijaju od države - kaže Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropske politike iz Beograda, koordinatorica projekta.

Samo oko trećina građana širom regiona potvrđuje da je njihova uprava u protekle dvije godine tražila povratne informacije o tome kako poboljšati administrativne usluge – od 13% u Bosni i Hercegovini do 44% u Albaniji. Jedna trećina ispitanika iz regiona slaže se da, kao korisnici javnih usluga, imaju mogućnost da pošalju povratnu informaciju o kvalitetu usluga koje dobijaju - od 15% građana u Bosni i Hercegovini do 38% na Kosovu.

- Ukoliko ne postoje mehanizmi za slanje povratnih informacija, vlade ne mogu znati šta građani misle o postojećim uslugama i kako ih unaprijediti. Potrebno je naglasiti da građani, kao poreski obveznici, finansiraju ove usluge dok istraživanje pokazuje da vlade u region često ne mare o potrebama građana te povjerenju građana - izjavila je Anida Šabanović, istraživačica Weber projekta Vanjskopolitičke inicijative BH.

Podaci istraživanja su takođe otkrili nizak stepen javne svijesti o dostupnosti e-usluga širom regiona, koji se kreće od 19% u Bosni i Hercegovini do 53% u Makedoniji. Samo 35% ispitanika koji su upoznati sa e-uslugama u njihovim zemljama tvrde da su “uvijek” uspjevali da dobiju uslugu koju su tražili onlajn u protekle dvije godine. Ovaj procenat varira od 23% u Albaniji do 47% u Srbiji.

Kada se radi o inkluzivnosti praćenja pružanja usluga, samo četvrtina (26%) građana slaže se da su građani ili civilno društvo uključeni u praćenje usluga. Najviši stepen odobravanja dolazi iz Albanije (35%), a najniži iz Bosne i Hercegovine (11%).

- Rezultati istraživanja su korisni za vlade svih zemalja regiona budući da ukazuju na neke od najvećih problema kada je riječ o sistemima pružanja usluga. Generalno, vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i u regionu, bi trebale unaprijediti napore ka smanjenju birokratije te unapređenju sistema pružanja usluga kao i praćenja procesa od strane ogranizacija civilnog društva i građana - izjavila je Anida Šabanović.

Projekat unaprijeđenja kapaciteta civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na zapadnom Balkanu – WeBER – je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija. Opšti cilj WeBER-a je povećati značaj, učešće i kapacitete organizacija civilnog društva i medija na zapadnom Balkanu za zagovaranje i uticanje na dizajn i implementaciju reforme javne uprave (RJU).

WeBER projekat sprovodi Think for Europe Network (TEN), mreža koju čine think tank organizacije zapadnog Balkana koje se bave istraživanjem javnih politika u domenu evropskih integracija. Koordinator WeBER projekta je Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda, u BiH projekat provodi Vanjskopolitička inicijativa BH, dok  partnersku podršku u provođenju pruža Centar za evropske politike (EPC) iz Brisela.

Članovi TEN mreže su Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) iz Sarajeva, Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda, Institut za evropsku politiku (EPI) iz Skoplja, Institut alternativa (IA) iz Podgorice, Grupa za pravne i političke studije (GLPS) iz Prištine i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Tirane.