Objavljeno u kategoriji BiH na 16.04.2018 13:55:32

Sanirane rupe oko tramvajskih šina na dionici od Drvenije do Vijećnice

Sanirane rupe od Drvenije do Vijećnice

SARAJEVO, (Patria) - S obzirom na dotrajalost asfalta i saobraćajnica uz tramvajske šine, što je predstavljalo realnu opasnost za vozače, ali i pješake, Općina Stari Grad je prethodnih dana poduzela hitne mjere na njihovoj sanaciji na dionici koja prolazi kroz ovu općinu.

Prelazak pružnih prijelaza na mnogim mjestima u Starom Gradu predstavljao je veliku opasnost, kako za vozače tako i za putnike i sama vozila. 

Iako Općina Stari Grad nije nadležna za održavanje saobraćajnice oko pruge, hitno je angažovala KJKP „Rad“ da sanira oštećenja.

- Tokom prošle sedmice sanirana je dionica od Drvenije do Vijećnice, a naredna dionica koja je planirana za saniranje je od Vijećnice do Stare Pravoslavne crkve - pojasnili su iz Službe za investicije, plan i analizu Općine.