Objavljeno u kategoriji BiH na 13.01.2018 13:04:38

Svaka druga tegla meda u BiH neispravna, kupci se pozivaju na oprez a pčelari na edukaciju

Foto Patria

BiH, (Patria) - U posljednjem kvartalu 2017. godine na tržištu Bosne i Hercegovine su, akreditiranim laboratorijskim metodama, provedena ispitivanja meda kojima je obuhvaćeno određivanje hidroksimetilfurfurola-HMF, aktivnosti dijastaze, reduciranih šećera, saharoze, vode u medu, materija nerastvorljivih u vodi, pepela, kiselosti i električne provodljivosti u medu.

Po 45 uzoraka uzeto je na području Federacije BiH i Republike Srpske, a 10 na području Brčko distrikta BiH. Obuhvaćeno je ukupno 14 vrsta meda, a najčešće nepravilnosti utvrđene su za miješani med, med s komadima saća i med s dodacima, saopćeno je iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Promatrano prema porijeklu uzoraka, od 63 uzorka domaćeg meda neodgovarajućih je bilo 36 uzoraka, a od 37 uzoraka iz uvoza neodgovarajućih je bilo 17.

Iz pčelarskih udruženja kupce savjetuju da med kupuju samo kod provjerenih pčelara, te da med izbjegavaju kupovati kod nepoznatih lica. Na pčelare apeluju da se stalno edukuju iz oblasti uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda, kako bi njihov posao bio na visokom nivou, prenosi agencija Patria.