Objavljeno u kategoriji BiH na 02.11.2016 10:57:30

Više od 300 policajaca u Upravi policije u Sarajevu nisu prošli obavezne sigurnosne provjere

Faksmili Ćosićevog odgovora na upozorenje da kadeti moraju proći sigurnosne provjere Foto NAP

U Upravu policije u Kantonu Sarajevo primljeno je oko 300 policajaca od 2013. godine do danas, a koji nisu prošli SIPA-ine sigurnosne provjere, iako je to obavezujuće prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine, piše Patria.

Među policajcima se može čuti kako su u njihove redove primljeni ljudi koji imaju veze sa kriminalnim strukturama u kantonu, ali i izvan njega. Zbog toga iz sarajevske policije informacije cure prečesto.

Osobe koje su na bilo koji način imale ili imaju dodir sa kriminalnim strukturama, ili su bili počinioci težih krivičnih djela, ne bi mogle biti zaposlene u sigurnosne strukture u zemlji. Zbog toga Agencija za istrage i zaštitu BiH i ima obavezu provjeriti prošlost svakog ko konkuriše na poslove u policiji.

SIPA ima obavezu provjeriti čak i imovinsko stanje potencijalnih policajaca. Svako ko je na bilo koji način prezadužen ne može biti policajac, jer se pretpostavlja da bi mogao biti podložan uzimanju mita.

Iz Jedinice za profesionalne standarde su u maju 2013. godine upozorili policijskog komesara sarajevske policije Vahida Ćosića na problem primanja policijskih službenika bez sigurnosnih provjera, no Ćosić je odgovorio da Policijska uprava nema vremena za takve sigurnosne provjere, jer sredstva namijenjena za školovanje kadeta mora utrošiti do kraja godine, a detaljne sigurnosne provjere budućih policajaca taj termin bi sigurno prolongiralo.

Patria je u posjedu faksimila prepiske između Jedinice za profesionalne standarde i komesara Ćosića.

- ... Sigurosne provjere, prije prijema u radni odnos u ovaj organ su zakonska obaveza...  – upozorili su Ćosića iz Jedinice za profesionalne standarde. Komesaru su pisali da je ovu oblast detaljno definirao Zakon o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine u članovima 30 i 31.


Faksmil upozorenje iz Jedinice za profesionalne standarde da kadeti moraju proći sigurnosne provjere Foto NAP

Na primjedbe iz Jedinice za profesionalne standarde Ćosić je odgovorio dopisom u kojem piše da njihove primjedbe nisu osnovane.

- Napominjemo da se pozitivni efekti donošenja ovakve Odluke već ogledaju u činjenici da će se omogućiti blagovremeno zapošljavanje i upućivanje na Policijsku akademiju 170 policijskih službenika od 1.9.2013. godine kako je planirano, a koji su neophodni za rad Uprave policije MUP-a KS, dok bi u suprotnom došlo do prolongiranja njihovog prijema za duži vremenski period što bi moglo u kasnijoj liniji rezultirati da se ne može izvršiti realizacija sredstava budžeta namijenjenih za školovanje kadeta u 2013. godini, a upitno je da li bi se ta sredstva mogla osigurati u Budžetu za 2014. godinu – odgovorio je Ćosić.

Izvor Patrije tvrdi da u Policijskoj upravi MUP-a KS postoji na stotine i drugih policijskih službenika koji su u policiju primljeni i prije 2013. godine, a koji također nisu prošli sigurnosne provjere u SIPA-i.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android