Objavljeno u kategoriji BiH na 08.07.2016 20:32:20

Diplome za korisnike visočkog Dnevnog centra

Diplome i bajramski pokloni za korisnike centra

Visočki Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama edukacijsko-rehabilitacijska je ustanova koja pruža usluge djeci, mladim i odraslim osobama sa posebnim potrebama sa područja općina Visoko, Kakanj, Breza i Vareš.

U ovom centru u petak je upriličena podjela uvjerenja za korisnike centra. Ceremonija je obilježena i podjelom bajramskih paketića. Merhamet iz Njemačke je obezbjedio 261 paketić za korisnike u svim Centrima ovog tipa u Zeničko-dobojskom kantonu.

Visočki Centar će od septembra imati na raspolaganju još jedno vozilo - kombi, čime bi se olakšao prevoz korisnika iz drugih općina. Tokom ljetne pauze, radit će se i inkluzivno igralište što je od velikog značaja za sam Centar, a bit će potavljene prilagođene sprave za djecu i mlade sa posebnim potrebam u prostoru Centra. Sredstva za nabavku kombija i uređenja dvorišta obezbijedilo je udruženje „Humanost societas humanitatis„ iz Zenice  preko partnera iz Njemačke, kao i udruženje „Naše sunce“ sa animiranjem privrednih i fizičkih lica za obezbjeđivanje potrebnih sredstava iz lokalne sredine, piše NAP.