Objavljeno u kategoriji Intervju na 24.04.2015 20:30:05

Kurteš: Nekoliko stotina osuđenih kriminalaca hoda ulicama Sarajeva, oni su opasnost za sigurnost

Kurteš: Policija KS jedna je od najopremljenijih policijskih agencija u državi

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Predrag Kurteš (DF) svjestan je koliko je posla pred njim, zbog aktuelne situacije u KS. Odmah po dolasku na poziciju ministra počeo je s radom, nije bilo potrebno da se upoznaje sa problematikom, jer je i prethodne četiri godine obavljao poziciju ministra unutrašnjih poslova ali u Federaciji, piše novinska agencija Patria.

U intervjuu za Patriju Kurteš je kazao da je ukupna sigurnosna problematika na području Kantona Sarajevo znatno složenija u odnosu na bilo koji drugi grad u Bosni i Hercegovini, s obzirom na činjenicu da se radi o najvećem i glavnom gradu države.

- Sa sigurnosnog aspekta, na području Kantona Sarajevo nema slučajeva narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, dok je stanje kriminaliteta sa stalnom tendencijom  pada negativnih i rasta pozitivnih pokazatelja. Tačno je da je u posljednjih par mjeseci na području Kantona evidentirano nekoliko događaja koji su značajno uznemirili javnost, što se naročito odnosi na nedavno brutalno ubistvo mladića na stadionu Grbavica– kaže Kurteš.

On dalje naglašava da kao čovjek, potpuno razumije, podržava i dijeli ogorčenost i uznemirenost građana izazvanu ovim činom.

- Kao ministar, imam obavezu i odgovornost da podsjetim da je policija Kantona Sarajevo u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom  identifikovala, pronašla i lišila slobode izvršioca navedenog krivičnog djela ubistva u roku od samo nekoliko sati. Ovako efikasno djelovanje policije Kantona Sarajevo nije slučaj nego praksa koja za rezultat ima činjenicu da procenat rasvijetljenosti krivičnih djela ubistava u Sarajevu već godinama iznosti preko 90 %. Ministarstvo unutrašnjih poslova KS će i ubuduće sve svoje kadrovske i materijalne resurse koristiti u funkciji zaštite života i imovine građana – potcrtava Kurteš napominjući da će u odnosu na one koji se usude da na bilo koji način pokušaju ugroziti sigurnost ljudi i imovine, primijenit sve zakonom dozvoljene mjere. Bez izuzetka i bez kompromisa.

- Ovdje je potrebno još dodati da pitanje sigurnosti nije samo pitanje Ministarstva unutrašnjih poslova nego i svih segmenata društva, jer policijske agencije dolaze na kraju tzv.  sigurnosonog lanca, kada identifikuju izvršioce krivičnih djela. Svi segmenti društva treba što aktivinije da budu uključeni u očuvanje sigurnosnog okruženja kako  bi ono bilo što bolje – govori ministar.

Kurtešu nije poznat tačan broj osoba koje čekaju na zatvorsku kaznu sa slobode, jer su zatvorski kapaciteti popunjeni.

- Poznato mi je da se radi o nekoliko stotina pravosnažno presuđenih lica koja čekaju poziv za odlazak na izdržavanje kazne. Ova lica, ali i povratnici u vršenju krivičnih djela, a njih je nedopustivo veliki broj na području Kantona Sarajevo, predstavljaju realan rizik u odnosu na ličnu i imovinsku sigurnost građana. Struka već godinama ukazuje na ovaj problem, a njegovo rješavanje, uvjeren sam, nije moguće bez koordiniranog angažovanja i djelovanja šire društvene zajednice – jasan je Kurteš.

Kada govorimo o opremljenosti policije Kurteš kaže da MUP Kantona Sarajevo, odnosno Uprava policije, predstavlja jednu od najopremljenijih policijskih agencija u državi.

- S druge strane, imajući u vidu problematiku sa kojom se suočava naša policija, oprema i tehnika koja se koristi uvijek može i treba biti savremenija i bolja. Jedan od osnovnih prioriteta mog budućeg rada će biti jačanje policije kroz dodatno opremanje i modernizaciju sredstava koje policija koristi u svom radu. Dakle, potrudit ću se da ono što menadžment Uprave policije definiše da je potrebno nabaviti, bude i nabavljeno u skladu sa objektivnim mogućnostima i na način propisan zakonom – ističe Kurteš.

Nadalje, imajući u vidu činjenicu da je problematika saobraćaja jedini segment iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koji već godinama ima konstantan trend stagnacije, odnosno pogoršanja, Kurteš ima namjeru predložiti realizaciju određenih projekata kojima bi se praćenje i kontrola stanja saobraćaja na putevima u Kantonu Sarajevo značajno modernizovalo i unaprijedilo.

Planiranje broja policijskih službenika je u isključivoj nadležnosti menadžmenta Uprave policije, odnosno policijskog komesara, a u prethodnom periodu se u dva  navrata vršio prijem policijskih službenika u MUP Kantona Sarajevo.

- Od kraja prošle godine imamo zaposlenih 148 novih policijskih službenika koji su raspoređeni po organizacionim jedinicama Uprave policije, a  na policijskoj  obuci se nalazi još 130 mladića i djevojaka koji će od iduće godine raditi kao policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo. I to je zaista dobro – pojasnio je Kurteš.

S obzirom da dolazi turistička sezona, zanimalo nas je da li je neophodno pojačati mjere sigurnosti u Sarajevu.

- Planiranje i realizacija aktivnosti policije na području Kantona Sarajevo su također u isključivoj nadležnosti Uprave policije. Uvjeren sam da su planovi djelovanja policije u kontekstu pokrivanja Kantona u vrijeme turističke sezone već spremni i da će Uprava policije znati da odgovori  na ovaj izazov, kao i uvijek do sada – istakao je Kurteš.

 


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android