Piše : Prof. dr. Kemal Dizdarević

Sretna Nova 2019. godina: Podsjetimo se na nauku/znanost

Godine 2019. se navršava punih 500 godina od smrti jedinstvenog Leonarda (Leonardo da Vinci, 1452-1519.) čiji naučni, a ne samo umjetnički, opus predstavlja iznimno vrijednu zaostavštinu čitavog čovječanstva.  

Prije 100 godina (1919. godine), Sir Arthur Stanley Eddington je definitivno potvrdio Einsteinovu ‘Opću teoriju relativnosti’ koja, samo naizgled distantna od svakodnevice, ustvari predstavlja, između ostalog, osnovu jedne tako praktične stvari kao što je GPS. Predstavlja, indirektno, osnovu jednog globaliziranog svijeta koji kao takav, kroz uvažavanje mnogostrukosti identiteta i kroz njihovu sintezu na simboličkom i djelomično praktičnom nivou, jedini može odgovoriti na tri aktuelne globalne opasnosti (nuklearno oružje, klimatske promjene, disruptivne tehnologije), ali i na niz lokalnih problema koji se mogu susresti u pojedinačnim državama.    

Na početku ove Nove 2019. godine, treba ponovo podsjetiti na nauku/znanost. 

Nauka je univerzalna jer je bazirana na dokazima i faktima, a ne na mišljenju. Nauka je ujedinjujuća i globalna jer je ne zanima boja kože, spol, etnička pripadnost, politički stav niti dužina jezika. 
Nasuprot nje stoji kvazinauka, koja je etnička, podobna, politička, samodovoljna i lokalna. 

Dok je kvazinauka oružje mržnje u njihovom rukama, nauka je dugi i postepeni put do slobode koji uvijek podrazumijeva uvažavanje činjenica i razumijevanje dokaza. 

U civiliziranom svijetu, nauka i obrazovanje su integralni dio bića savremenog homo sapiensa. Tamo gdje su zanemareni i stavljeni pod rigidnu političku i ideološku kontrolu otvoren je širok prostor mitologiziranja svijesti i svođenja uma na kolektivne obrasce, satkane od straha i podložne manipulaciji. Parafrazirajući Churchilla, možemo ustvrditi da je hrabrost ljudska osobina vrijedna divljenja jer ona garantira sve ostale kvalitete. Mitologizirana svijest je siromašna i kukavička, ona je arhaična i jednoobrazna. Ona vodi monolitnosti totalitarnog uma, vodi u podložnost autoritarnosti gluposti koja stoji nasuprot autoritativnosti istine. Protiv nje se čovječanstvo, na svom dugom putu osvještavanja, ipak može boriti, tako što uvažava poruke koje su, između ostalih, ostavili Leonardo i Einstein. Poruke znanja i nauke, radoznalosti i hrabrosti, poruke slobode što znači i duhovne ljepote.     

Na lokalnom nivou, u našoj 'zemlji seljaka na brdovitom balkanu', nauka i obrazovanje su u ovom poslijeratnom, bosanskohercegovačkom tumaranju postali samo njima bliski i dostupni jer njihova sila ne mari za dokaze i fakte već isključivo za mišljenje njihove većine o činjenicama. Ne može se prihvatiti da nešto što isključivo govori univerzalnim jezikom i što obavezno implicira ujedinjavanje kod njih predstavlja prosti lokalizam i osnovu za razjedinjenost, dominaciju i segregaciju. 

U Novoj ‘sretnoj' 2019. godini mnogi će otići. Ni traga im više neće biti. Otići će tamo gdje će im sjećanje na njihovu zemlju biti kao sjećanje na pustolovinu u ničijoj zemlji, 'na rubu pameti'.