Članak

HITNE SJEDNICE

Predstavnički dom FBiH jednoglasno usvojio dopune Zakona o transplantaciji, Dom naroda zasjeda u 18 sati

Zakon će biti usvojen ukoliko ga podrži i Dom naroda koji će sjednicu održati u 18.00 sati.

(Patria) - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na hitnoj sjednici u Sarajevu po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Zakon će biti usvojen ukoliko ga podrži i Dom naroda koji će sjednicu održati u 18.00 sati.

Predloženi zakon predviđa dodavanje novog stava kojim se precizira da se uzimanje organa, odnosno tkiva od živog darivatelja može provoditi od nesrodnog živog darivatelja isključivo ukoliko ne postoji mogućnost darivanja u slučaju rodbinske veze, bračnog i izvanbračnog partnerstva i srodstva po tazbini, a pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Naime vlada Federacije BiH jučer je hitnoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, utvrdila je spomenuti prijedlog zakona te ga uputila u hitnu parlamentarnu proceduru na usvajanje.

Prijedlogom se Zakon dopunjava i stavom da, ukoliko je riječ o uzimanju organa, odnosno tkiva od nesrodnog živog darivatelja, ne provodi se dokazivanje rodbinske, tazbinske, bračne ili izvanbračne veze između darivatelja i primatelja.

Ove dopune zakona veoma su važne, između ostaloga, zbog slučaja Adnana Šemića iz Mostara koji je obolio od rijetke, Vilsonove bolesti, a jedina nada za preživljavanje je transplantacija jetre.

Niko u Adnanovoj porodici ne može trenutno donirati dio jetre, ali se javio se čovjek iz Loznice, Željko Mijailović, koji je čuo priču i želi pomoći.

Međutim, ni sadašnji zakon u Turskoj, čiji bi stručnjaci radili operaciju, niti zakon u FBiH ne dozvoljava transplantaciju od osoba koje nisu u srdostvu. Turski doktori su pristali čak i da u BiH obave tu operaciju, kada se stvore zakonske pretpostavke.

#AdnanSemic #Darivatelj #Organi #ParlamentFederacije #PrijedlogZakona #Sarajevo #Tkiva #Transplantacija #Zakon #BiH