Članak

NOVA INSTRUKCIJA

CIK promijenio odluku: Članove biračkih odbora u Mostaru ipak mogu predlagati politički subjekti koji se nalaze na listiću

(Patria) - Centralna izborna komisija danas je usvojila Instrukciju o pravu predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora od strane političkih subjekata, a kako je pojašnjeno posebno se to odnosi i na područje Mostara gdje je postojalo ograničenje koje stranke mogu predložiti članove biračkih odbora. Ranijom odlukom pravo predlaganja imali su samo HDZ BiH i HRS.

Ranije dati odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi biračkih odbora će biti usklađeni sa usvojenom Instrukcijom.

Prema usvojenoj instrukciji pravo predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora za svaku osnovnu izbornu jednicu za Lokalne izbore 2024. godine, iz te relevantne osnovne izborne jedinice imaju:

-Politička stranka, nezavisni kandidat, koalicija ili lista nezavisnih kandidata koja je osvojila mandat na Lokalnim izborima 2020. godine, a ima ovjerenu kandidatsku listu za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine u toj osnovnoj izbornoj jednici.

-Politička stranka koja je osvojila mandat na Lokalnim izborima 2020. godine u okviru koalicije, a ima samostalno ovjerenu kandidatsku listu za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine u toj osnovnoj izbornoj jednici, kao i nezavisni kandidat koji je osvojio mandat na Lokalnim izborima 2020. godine u okviru liste nezavisnih kandidata, a ovjeren je za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine u toj osnovnoj
izbornoj jednici.

-Koalicija koja ima ovjerenu kandidatsku listu za Lokalne izbore 2024. godine, a u čijem sastavu je jedna ili više političkih stranaka, koja/e je/su osvojila/e mandat na Lokalnim izborima 2020. godine u toj osnovnoj izbornoj jedinici, samostalno ili u okviru koalicije, odnosno lista nezavisnih kandidata koja ima ovjerenu kandidatsku listu za Lokalne izbore 2024. godine, a u čijem sastavu je jedan ili više nezavisnih kandidata koji su osvojili mandat na Lokalnim izborima 2020. godine u toj osnovnoj izbornoj jedinici, samostalno, ili u okviru liste nezavisnih kandidata.

Takođe, pravo predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora za Lokalne izbore 2024. godine za Gradsko vijeće Grada Mostara imaju politički subjekti naprijed navedeni kojima je ovjerena kandidatska lista u gradskoj izbornoj jedinici Grada Mostara (199), zatim ti politički subjekti koji imaju ovjerenu samo jednu ili više kandidatskih listi u izbornim jednicima gradskog područja imaju pravo prijedlaganja za članove i zamjenike članova biračkih odbora samo u tim izbornim jedinicama gradskog područja (151-156).

Nakon ovjere kandidatskih listi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sačiniće listu političkih subjekata koji imaju pravo učešća u postupku žrijebanja za dodjelu pozicija članova, odnosno zamjenika članova biračkog odbora za svaku

Predsjednica CIK Irena Hadžiabdić kazala je da su se morali pozabaviti Mostarom kako ne bi limitirali pravo na predlaganje Biračkih odbora.

#biračkiodbori #CIK #instrukcija #Mostar #BiH