Članak

DODJELA SREDSTAVA

15. maja se zatvara poziv: Hoće li Vlada FBiH pred izbore najviše 'počastiti' načelnike stranaka Trojke i HDZ-a?

S obzirom da je ovo izborna godina projekti koje će predstaviti načelnici bit će korišteni u promociji tokom kampanje.

(Patria) - Uskoro se, tačnije 15. maja, zatvara javni poziv koji je objavila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u FBiH.Predmet ovog Javnog poziva jeste podnošenje prijava radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za jednice lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini, a svakako će biti zanimljivo vidjeti i ko će na kraju dobiti sredstva.

Već se javno priča da bi najviše sredstava mogli dobiti općine i gradovi gdje su načelnici/gradonačelnici osobe iz trojke, tačnije NIP-a, SDP-a i Naše stranke, uz neizostavne načlenike HDZ-a. Iako je navedeno da će prednost imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave te direktno doprinose boljem kvalitetu života, trebat posebna pažnja prilikom analiziranja dobitnika.

S obzirom da je ovo izborna godina projekti koje će predstaviti načelnici bit će korišteni u promociji tokom kampanje.

Inače, maksimalna vrijednost finansiranja u okviru ovog Javnog poziva po svim projektima/zahtjevima/inicijativama za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 2.000.000 KM (do 4,0% ukupnih sredstava za raspodjelu).

Izuzetno, u slučaju opravdane potrebe, moguća su odobravanja i većih iznosa, o čemu konačnu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Općine i gradovi mogli su aplicirati iz sljedećih oblasti: putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.); komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.); objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.);ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.); finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Apliciranje u okviru predhodno pobrojanih oblasti se može odnositi i na već započete projekte iz ranijeg periode s tim da se pravdanje sredstava može vrštiti samo za troškove nastale nakon potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava iz budžeta za 2024. godinu

Izbor projektnih prijedloga i podnosilaca zahtjeva tj. potencijalnih korisnika po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

(A.Č.Z.)

#FinansiranjeAktivnosti #IzgradnjaSanacija #JediniceLokalneSamouprave #KomisijaImenovalaVlada #KomunalnaInfrastruktura #NačelniciGradonačelnici #OpćineGradovi #PutnaInfrastruktura #BiH #Izdvojeno