Članak

ZASTUPNIČKI DOM PSBIH

Obustavljena zakonodavna procedura za Zvizdićev zakon o Vrhovnom sudu BiH

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH obustavljena je danas zakonodavna procedura za Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH, čiji je predlagač bio zastupnik Denis Zvizdić.

Foto: Patria

(Patria) - Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH obustavljena je danas zakonodavna procedura za Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH, čiji je predlagač bio zastupnik Denis Zvizdić.

Rezultat je to činjenice da je Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma dva puta dostavila negativno mišljenje Domu, odnosno nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe predloženog zakona.

U skladu s odredbama Poslovnika, nakon dva negativna mišljenja nadležne komisije, obustavlja se zakonodavni postupak, prenosi Fena.

Predloženim zakonom bilo je predviđeno da se uredi organizacija, nadležnost, javnost rada, finansiranje i sva druga pitanja u vezi s osnivanjem i funkcionisanjem Vrhovnog suda BiH kao najvišeg kasacionog suda u BiH, koji osigurava dosljedno tumačenje prava na teritoriji cijele BiH.

Predlagač zakona Denis Zvizdić je, navodeći neke od razloga zbog kojih smatra da je ovaj zakon potreban, kazao da je BiH praktično jedina zemlja u regionu koja nema Vrhovni sud i jedina država u Evropi koja nema Vrhovni sud ili instituciju koja je pandan Vrhovnom sudu, u smislu tijela koje će biti zaduženo za ujednačavanje sudske prakse.

Zastupnički dom nije usvojio zastupničke inicijative Šemsudina Mehmedovića kojima se obavezuje šest institucija BiH sa sjedištem u Sarajevu da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH; četiri institucije BiH sa sjedištem u Mostaru da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH; te pet institucija BiH sa sjedištem u Rs da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o upravi i Zakonom o državnoj službi.

Usvojeni su Izvještaji o radu stalnih komisija Zastupničkog doma za 2023. godinu, kao i Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamenta BiH za 2023. godinu.

Zastupnici su usvojili: Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2023. godinu, Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2023. godini, kao i Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2027, okvirni dokument.

Usvojena je i zastupnička inicijativa Rejhane Dervišević, Saše Magazinovića, Ermine Salkičević-Dizdarević, Albina Muslića i Jasmina Imamovića kojom Zastupnički dom zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s nadležnim ministarstvom, omogući uplatu administrativnih taksi putem web-servisa/aplikacije na račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na današnjoj sjednici usvojena je i zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Zastupnički dom Parlamenta BiH predlaže vladama Federacije BiH, Rs i Brčko distrikta da pripreme izmjene entitetskih krivičnih zakona i Krivičnog zakona Brčko distrikta kojim će se kao posebno krivično djelo definirati "obijesna vožnja u drumskom saobraćaju".

Između ostalog, usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, te data saglasnost za ratifikaciju dva međunarodna sporazuma.

#BiH #ParlamentBosneiHercegovine #politika #Zakoni #ZastupničkiDom

I love reading through a post that will make people think. Also, thanks a lot for allowing me to comment here! If you want to know about https://run3game.io. Maybe this game will be useful to you after stressful working hours. Let's experience this fun with me.