Članak

POTREBNA INSTRUKCIJA

ČEKAMO BUDŽET Amidžić bi sutra trebao donijeti novu odluku jer od 1. aprila institucije BiH su i bez privremenog finansiranja

(Patria) - Od 1. aprila institucije BiH ostaju bez finansiranja, ukoliko ministar finansija i trezora Srđan Amidžić 1. aprila ne donese novu odluku o privremenom finansiranju za drugi kvartal 2024. godine s obzirom da je ranija odluka važi do 31. marta, a budžet institucija BiH još uvijek nije spreman. Odluka se objavljuje na stranici Ministarstva odnosno Instrukcija o privremenom finansiranju institucija BiH.

Ministar finansija i trezora Srđan Amidžić (SNSD) krajem decembra 2023. godine donio je odluku o privremenom finansiranju za prvi kvartal 2024. godine. Iz Ministarstva nisu odgovorili na pitanje Patrije da li je pripremljena nova odluka za drugi kvartal.

Kada je riječ o budžetu institucija BiH za 2024. godinu on još nije upućen u proceduru.

Krajem januara Fiskalno vijeće usvojilo je Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2024 - 2026. godina, kojim je institucijama Bosne i Hercegovine utvrđen okvir za finansiranje u iznosu 1.355,4 miliona KM što je u odnosu na 2023. godinu više za 40 miliona KM.

"Slijedom ove činjenice budžetskim korisnicima je dostavljena Dopuna Instrukcije za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2024. godinu, kojom se traži da institucije Bosne i Hercegovine analiziraju dostavljeni zahtjev za Budžet 2024. godine, isti usklade sa eventualno novim prioritetima vodeći računa o racionalnom planiranju, te dostave tražene podatke Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine najkasnije do 12.2.2024. godine, što je i učinjeno.

Ministarstvo finansija i trezora BiH trenutno radi na analizama zahtjeva budžetskih korisnika u skladu sa dopunom Instrukcije. Nakon toga će se pristupiti izradi Nacrta zakona o budžetu. Po završetku, Nacrt će biti dostavljen Savjetu ministara, a nakon usvajanja Predsjedništvu BiH koje je i zvanični predlagač prema Parlamentarnoj skupštini BiH", naveli su iz Ministarstva finansija i trezora BiH za Patriju 21. marta.

Ni tada, a ni na ponovljeni upit 29. marta nisu odgovorili da li je spremna odluka o privremenom finansiranju.

#Budžet #Odluka #privremenofinansiranje #SrđanAmidžić #BiH