Članak

REAKCIJA

Sindikat GP BiH: Trojica policajaca imaju pravo žalbe, a Ministarstvo sigurnosti BiH treba da se bavi nagomilanim problemima

(Patria) - Sindikat Granične policije BiH reagirao je na medijske objave, a u vezi disciplinskog postupka protiv trojice graničnih policajaca koji su kažnjeni jer su dozvolili osiguranju visokog predstavnika Christiana Schmidta da uđe naoružano u BiH.

"Povodom članaka koji se odnosi na Disciplinski postupak koji je proveden protiv naših kolega i članova Sindikata GP BIH iz Sindikalne podružnice Gradiška, Sindikat GP BiH oštro osuđuje objavljivanje njihovih imena i prezimena čime smatramo da su povrijeđena prava koja im pripadaju po Zakonu o zaštiti ličnih podataka, kao i pravo na presumpciju nevinosti dok se ne završi postupak.

Uvrštavanje naših članova u kontekst da su već krivi iako bi oni koji su ih unaprijed kaznili morali znati da se okončanjem disciplinskog postupka, a koji se vodi po načelima krivičnog postupka nije završen postupak utvrđivanja odgovornosti jer imaju pravo žalbe Odboru za žalbe policijskih službenika, a nakon toga i pokretanjem upravnog spora pred nadležnim Sudom dokazivati istinitost navoda dokaza koji im se stavljaju na teret, kao i dokaze koji njima idu u prilog.

Oni koji su zaduženi za policijske službenike na nivou Ministarstva bezbjednosti BiH trebali bi više voditi računa o lošim platama i naknadama, katastrofalnoj infrastrukturi, uniformama, nepovoljnom položaju u kojem se nalaze naše kolege sa prebivalištem u Republici Srpskoj jer jedini nemaju pravo na najbolji petogodišnji prosjek plata koji su ostvarili prilikom penzionisanja, ljekarski pregledi, osiguranje i na kraju sa ogromnim brojem policijskih službenika koji u ovom trenutku nedostaju našoj agenciji čime se naše kolege dodatno iscrpljuju u svakodnevnom radu za šta bi trebali biti plaćeni u vidu prekovremenih radnih sati.

Sindikat je dao prijedlog u vidu izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima BiH, na koji način da se riješi makar dio ovih problema na šta do dana danjašneg nema odgovora", navodi se u reakciji.

#disciplinskipostupak #Graničnapolicija #NenadNešić #žalba #BiH