Članak

GRUBA INTERVENCIJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru uklonio džamije koje se vide iza Starog mosta na plakatu za Ljetnu školu

(Patria) - Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru objavio je promotivni plakat za prvu ljetnu školu o metodologiji političkih nauka koju organizira zajedno sa IPSA-om (International Political Science Association) u julu, no na tom plakatu može se primijetiti najgrublja intervencija autora plakata koji je munare džamija iza Starog mosta pretvorio u neku vrstu kula da ne kažemo crkve.S obzirom da je riječ o Filozofskom fakultetu i humanističkim naukama, ovakav postupak Fakulteta i Sveučilišta u Mostaru je sramotan. Mostar je grad u kojem žive svi narodi i ovaj postupak idejnog tvorca plakata ne može se ničim opravdati.

Upravo taj plakat poziva sve studente da se prijave na ljetnu školu kako bi proširili svoje metodološko znanje, razmijenili istraživačke ideje i uspostavili nove saradnje.
Zvanični plakat objavljen je na zvaničnoj stranici Filozofskog fakulteta ali i na Facebook stranici.

Jendostavnom usporedbom fotografije Starog most i plakata evidentno je da ne plakatu više nema džamija.

Isti plakat je objavljen i na stranici Filozofskog fakulteta i na Facebook stranici


#BiH #džamije #ilustracija #Mostar #SveučilišteuMostaru #izdvojeno